BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/51

Virallisten tilastojen mukaan teollisuustuotannon kasvuvauhti hiipui marraskuussa lähemmäs 5 prosenttia ja vähittäiskaupan myynti jäi jo toisena kuukautena peräkkäin alle 6 prosentin. Viime kuun heikko tuonti- ja vientikehitys vahvistavat kuvaa Kiinan talouskasvun tuntuvasta hidastumisesta, vaikka investointien kasvu (5 %) kiihtyikin aavistuksen.

Teollisuustuotannon osalta kiinnostavaa on autoteollisuuden tilanne, sillä se heijastuu laajalti talouteen ja sitä pidetään yleensä tärkeänä kulutuskysynnän mittarina. Marraskuussa autojen myynti laski 16 % vuodentakaisesta ja myynti on ollut laskussa jo viisi kuukautta peräjälkeen. Näyttää siltä, että ensimmäisen kerran kymmeniin vuosiin koko vuoden myynnin kasvu jää pakkaselle. Kulutustavarapuolella myös kännyköiden myynti ja tuotanto näyttävät hiipuvan, mikä puolestaan heijastuu esimerkiksi teollisuusrobottien myynnin laskuna. Taustalla on Kiinan omien kännykkämarkkinoiden kypsyminen ja kauppasodan aiheuttama epävarmuus sekä puhelimien viennin vaikeutuminen.

Kiinan viralliset tilastot eivät anna kunnollista pohjaa todellisen taloustilanteen arviointiin eikä tässä suhteessa näköpiirissä ole parannusta. Tällä viikolla keskushallinto kielsi Guangdongin maakuntaa jatkamasta sen oman teollisuuden ostopäällikköindeksin julkaisemista, mikä lisää epäilyksiä taloustilanteen heikkenemisestä ilmoitettua enemmän.

Kiinan talouden keskeiset viralliset kuukausi-indikaattorit

Lähde: Macrobond


Näytä viikkokatsaus 2018/50