BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/20

Yksityinen kulutus on pitänyt kasvua yllä viime vuodet ja sen mittarina käytetty vähittäiskaupan kasvu hidastui huhtikuussa reaalisesti hiukan alle 8 prosenttiin. Samoin kiinteiden investointien (FAI) kasvu on hidastunut jo pitkään, ja huhtikuussa investointien nimelliskasvu oli 6 %. Maltillisellakin hinnannousuoletuksella investointien reaalikasvu on lähellä nollaa. Myös kiinteistöjen myynnin kasvu on hidastunut tänä vuonna ja huhtikuussa kiinteistöjä myytiin pinta-alalla mitaten viime vuotta vähemmän.

Teollisuustuotannon kasvu puolestaan hieman kiihtyi huhtikuussa 7 prosenttiin. Jotkin tarkkailijat kuitenkin odottavat piristymisen olevan tilapäistä ja johtuvan mm. viime talven päästörajoitteiden päättymisestä maaliskuussa, mikä on mahdollistanut jälleen raskaan teollisuuden tuotannon lisäämisen.

Tuonnin kasvu jatkui vientiä nopeampana huhtikuussa. Tammi-huhtikuussa tuonnin dollarimääräinen arvo kasvoi 20 % ja viennin arvo 14 % viime vuoden vastaavasta ajasta. Samaan aikaan juan on kuitenkin vahvistunut dollaria vastaan yli 8 %, joten juanmääräisen ulkomaankaupan kasvu on ollut maltillisempaa (vienti +6 % ja tuonti +12 %).

Kiinan valuuttavarannon arvo laski huhtikuussa 18 mrd. dollaria 3 125 mrd. dollariin, mikä osin selittyy valuuttakurssimuutoksilla.


Näytä viikkokatsaus 2018/19 Näytä viikkokatsaus 2018/21