BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/20

Puolustusteollisen kompleksin (OPK) tuotanto lisääntyi viime vuonna 3 % ja nousi ennätystasolle kasvettuaan neljänä edellisenä vuonna 10−15 % vuodessa. Puolustusteollisen lohkon osuus OPK:n tuotannosta oli viime vuonna runsaat 80 % eli suunnilleen sama kuin vuonna 2016. Osuus nousi tälle tasolle puolustusteollisen lohkon kovassa buumissa vuosina 2012−2016. Siviilituotannon osuutta OPK:ssa on tarkoitus lisätä vuoden 2020 jälkeen ja nostaa se noin 30 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä.

OPK on osa jalostusteollisuutta, jonka tuotanto on kokonaisuutena pysynyt viimeisen kolmen vuoden jaksolla lähes ennallaan. Viime vuonna jalostusteollisuus kasvoi 0,2 %. OPK:n puolustusteollisen lohkon nousun valossa koko jalostusteollisuuden siviilituotanto on vähentynyt selvästi. OPK:ssa työskentelee laskentatavasta riippuen 15−20 % jalostusteollisuuden työntekijöistä.

Venäjän puolustusteollisen kompleksin ja koko jalostusteollisuuden tuotannon reaalinen kasvu

Lähteet: Teollisuusministeriö, Federalnyi spravotshnik ja Rosstat.


Näytä viikkokatsaus 2018/19 Näytä viikkokatsaus 2018/21