BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/16

Keskuspankin laskee pienissä ja keskisuurissa pankeissa olevien talletusten varantovaatimusta 15:stä 14 prosenttiin ja suurten pankkien 17:stä 16 prosenttiin. Päätös tulee voimaan 25. huhtikuuta. Pankkien on käytettävä valtaosa vapautuvista varoista keskuspankista ottamiensa erääntyvien MLF-lainojen takaisinmaksuun, joten varantovaatimuksen laskun rahamarkkinoita keventävä vaikutus on suhteellisen vähäinen. Se tukee kuitenkin pankkien kannattavuutta, koska ne voivat maksaa MLF-luottonsa (uusien vuoden mittaisten lainojen korko tällä hetkellä 3,3 %) varantotalletuksilla, joille maksetaan pienempää korkoa (1,6 %).

MLF-lainoja erääntyy kesäkuun alkuun mennessä yhteensä 891 mrd. juania (140 mrd. USD). Uusia vuoden mittaisia MLF-lainoja keskuspankki on myöntänyt liikepankeille kuluvana vuonna 1 591 mrd. juanilla. Toisaalta pankkien lyhytaikaiseen (1-30 pv) lainatarpeeseen tarkoitettuja SLF-lainoja on käytetty viime vuotta vähemmän. Keskuspankki sääntelee pankkisektorin likviditeettiä myös avomarkkinaoperaatioiden avulla, joiden tuloksena likviditeettiä on kuluvana vuonna vähennetty noin 800 mrd. juanin verran. Näiden lisäksi keskuspankki tukee rahoitusjärjestelmän likviditeettiä politiikkapankeille myönnetyillä PSL-luotoilla. Maaliskuun lopussa PSL-lainojen kanta oli lähes 3 000 mrd. juania ja niiden nettolisäys kuluvana vuonna 304 mrd. juania.

Rahapolitiikan todellisen virityksen arviointi on vaikeaa, sillä korkopolitiikalla ei vielä ole Kiinassa samalaista asemaa kuin kehittyneissä talouksissa. Keskuspankin avomarkkinaoperaatioiden ja lainaohjelmien (MLF, SLF) kautta liikepankeille tarjottavan rahoituksen korkoja on nostettu vain symboliset 0.05 prosenttiyksikköä Yhdysvaltojen parin viimeisen koronnoston yhteydessä.


Näytä viikkokatsaus 2018/15 Näytä viikkokatsaus 2018/17