BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/03

Kiinan tilastoviraston mukaan BKT:n kasvu oli viime vuonna 6,9 %. Kahdella ensimmäisellä vuosineljänneksellä kasvu oli 6,9 % ja kahdella jälkimmäisellä 6,8 %. Nimellisesti BKT kasvoi 11,3 % 82 712 mrd. juaniin (12 200 mrd. USD).

Virallisesti raportoitu BKT:n kasvu on epäuskottavan tasaista eikä siinä ole havaittavissa minkäänlaista suhdannevaihtelua, vaikka monet muut tekijät viittaavat suuriinkin vaihteluihin. Erityistä ihmetystä aiheuttaa se, että huolimatta investointien suuresta osuudesta kokonaiskysynnästä niiden kasvun merkittävä hidastuminen ei näy BKT:n kehityksessä.

Kiinan reaalitalouden kuvaajia

Lähde: CEIC, Macrobond, BOFIT


Näytä viikkokatsaus 2018/02 Näytä viikkokatsaus 2018/04