BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2018/03

Kahden vuoden supistumisen jälkeen Kiinan tavaraviennin dollarimääräinen arvo kasvoi viime vuonna 8 % noin 2 265 mrd. dollariin. Tuonnin arvo kääntyi raaka-ainehintojen vetämänä kasvuun jo vuoden 2016 loppupuolella ja kasvoi vuoden 2017 aikana yhteensä 16 % 1 840 mrd. dollariin. Tuonnin volyymi kasvoi tammi-marraskuussa keskimäärin 11 % ja viennin volyymi 7 %. Ulkomaankaupan koko vuoden ylijäämä supistui edellisvuodesta 90 mrd. dollaria ja painui 420 mrd. dollariin.

Keskeisten raaka-aineiden tuontimäärät kasvoivat edelleen. Eniten vuoden aikana kasvoi sellun (13 %) ja raakaöljyn tuonti (10 %). Myös kivihiilen (5 %) ja rautamalmin (6 %) tuonti kasvoi, mutta selvästi edellisvuotta vaisummin. Poikkeuksena raaka-aineiden tuonnissa on lähes 30 % vuodessa kallistunut kupari, jonka tuonti Kiinaan laski 5 %.

Euroopan unionin osuus Kiinan viennistä ja tuonnista on vuoden aikana kasvanut. Viennin arvo EU-maihin kasvoi 13 % ja tuonnin arvo peräti 21 % vuodesta 2016. Toiseksi suurimman kauppakumppanin Yhdysvaltojen osalta vienti kasvoi 12 % ja tuonti 5 %.

Kiinan rakennemuutos näkyy selvästi kauppatilastoissa. Viimeisten kymmenen vuoden aikana ulkomaankaupan osuus kokonaistuotannosta on lähes puolittunut. Vuonna 2017 viennin osuus BKT:stä oli 19 % ja tuonnin 15 %, kun vielä ennen kansainvälistä finanssikriisiä osuudet olivat 35 % ja 27 %. Rakennemuutos näkyy myös jatkojalostukseen tarkoitetun osuuden pienenemisenä kokonaiskaupasta. Tuonnista jatkojalostuksen osuus oli vuonna 2017 enää 29 %, kun se kymmenen vuotta aiemmin oli lähes 50 %.

Kiinan raaka-aineiden tuontimäärät

Lähde: Macrobond


Näytä viikkokatsaus 2018/02 Näytä viikkokatsaus 2018/04