BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2017/32

Tavaraviennin vetämänä Kiinan vaihtotaseen ylijäämä nousi vuoden toisella neljänneksellä 53 mrd. dollariin. Tammi-kesäkuussa vaihtotaseen ylijäämä oli 71 mrd. dollaria, kun vuoden 2016 ensipuoliskolla ylijäämää kertyi 110 mrd. dollaria. Suhteessa BKT:hen vuositason ylijäämä on painunut 1,4 prosenttiin, mikä on prosenttiyksikön vähemmän kuin vuosi sitten.

Yksityiskohtaiset tiedot rahoitustaseen kehityksestä tulevat vasta myöhemmin, mutta jo nyt nähdään, että nettomääräisesti pääomien ulosvirtaus Kiinasta on vähentynyt huomattavasti verrattuna vuosiin 2015 ja 2016. Kun tammi-kesäkuussa 2016 rahoitustaseen ja virhetermin osoittama pääomien nettovirta ulos Kiinasta oli lähes 270 mrd. dollaria, tämän vuoden ensipuoliskolla pääomia lähti enää 40 mrd. dollarin arvosta. Samalla valuuttavarannon pieneneminen on pysähtynyt ja kääntynyt hienoiseen nousuun. Valuuttavarantoa koskevien kuukausitietojen mukaan Kiinan valuuttavaranto kasvoi heinäkuussa 24 mrd. dollarilla 3 080 mrd. dollariin, joskin kasvu näyttää johtuneen lähinnä euron ja muiden varantovaluuttojen vahvistumisesta dollariin nähden.

Kiinan maksutaseen pääerät*

* Rahoitustase 2Q2017 sisältää virhetermin.

Lähde: Macrobond, BOFIT

Pääomien ulosvirtauksen, valuuttavarannon laskun ja juanin heikkenemispaineiden hillitsemiseksi Kiinan viranomaiset ovat tiukentaneet pääomaviennin sääntelyä ja säädösten toimeenpanoa huomattavasti. Kiinalaisyritysten sijoitukset ulkomaille ovat olleet yksi kiristämistoimien kohde. Maksutaseen mukaan kiinalaisyritysten suorat sijoitukset olivat tammi-kesäkuussa 40 mrd. dollaria, kun vuosi sitten sijoitusten arvo oli 124 mrd. dollaria. Samalla aikavälillä ulkomaisten yritysten suorat sijoitukset Kiinaan vähenivät 75 mrd. dollarista 55 mrd. dollariin, vaikka pääomien tuontia on pyritty rohkaisemaan.

Vaikka maksutasetilanne on tasapainottunut, hallinnollisiin päätöksiin perustuva korjaantuminen tuskin on kestävällä pohjalla. Säännöksiä kierrettään laajasti ja mm. vaihtotaseen nopeasti kasvaneiden matkailumenojen epäillään sisältävän paljon laitonta pääomavientiä. Tämä puolestaan on johtanut päätökseen kiristää matkailijoiden maksukorttien käytön valvontaa syyskuusta alkaen. Säädösten kiristämiskierre ei kuitenkaan poista kiinalaisyritysten ja kotitalouksien luonnollista tarvetta hajauttaa toimintojaan ja sijoituksiaan. Hajauttamisen tarvetta korostaa se, että epävarmuus ja riskit kotimaassa kasvavat velkavuoren paisumisen, hintakuplien syntymisen ja reformien viipymisen myötä.


Näytä viikkokatsaus 2017/31 Näytä viikkokatsaus 2017/33