BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2017/32

Tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla teollisuustuotannon kasvu jatkui Venäjän kaikilla kahdeksalla suuralueella (federaatiopiireissä). Tuotantoa oli 1,5–2 % vuodentakaista enemmän luoteisella, keskisellä ja Volgan suuralueella samoin kuin Moskovan kaupungin ja Moskovan alueen muodostamassa keskittymässä. Muilla tärkeimmillä suuralueilla sekä Pietarissa teollisuustuotannon kasvu jatkui 3–4 prosentin tahtia.

Parin viime vuoden aikana teollisuustuotanto ei kaiken kaikkiaan ole supistunut millään Venäjän suuralueella. Sama koskee jalostusteollisuutta. Teollisuustuotanto on lisääntynyt varsin voimakkaasti niin vuosina 2015–16 kuin tänä vuonna eteläisellä suuralueella jalostusteollisuuden kovan kasvun ansiosta sekä Kaukoidän federaatiopiirissä kaivannaisteollisuuden vetämänä.

Vähittäiskaupan myynti on kääntynyt kasvuun Venäjän suuralueista kuudella, joskin hitaasti. Esimerkiksi luoteisella ja keskisellä suuralueella vähittäismyyntiä oli tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla määrältään vasta puolisen prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Vähittäismyynnin pudottua voimakkaasti vuosina 2015–16 sen määrä on tänä vuonna ollut edelleen vuosien 2010–12 tasolla keskisellä, luoteisella, eteläisellä ja Volgan suuralueella sekä vielä aiempien vuosien alemmilla tasoilla Siperiassa ja etenkin Uralin suuralueella.

Venäjän yli 80 hallintoalueesta hieman toistakymmentä on sellaisia, joilla vähittäiskauppa on viime vuosina joko supistunut melko lievästi vuosien 2013–14 lukemiin tai ei ole vähentynyt lainkaan. Valtaosassa alueista myynti on vähentynyt samaan kokoluokkaan kuin mitä se oli tämän vuosikymmenen alkuvuosina. Lähes 20 hallintoalueella myynnin määrä on sekä kokonaisuutena että asukasta kohden laskettuna vajonnut suunnilleen vuosien 2005–08 tasoille. Niistä Moskova on oma tapauksensa, sillä vähittäiskauppaa ja myös teollisuutta on siirtynyt vuosien mittaan paljon Moskovan kaupungista Moskovan alueelle.

Teollisuustuotannon ja vähittäiskaupan reaalinen vuosimuutos Venäjän suuralueilla ja -keskuksissa 2015–2017

Lähde: Rosstat.


Näytä viikkokatsaus 2017/31 Näytä viikkokatsaus 2017/33