BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2017/32

Euroopan komission hiljattain julkaistussa selvityksessä tarkastellaan eurooppalaisten vientiyritysten raportoimia kauppaa ja investointeja vaikeuttavia toimia. Komissiolle tällä hetkellä käytössä olevia toimia on raportoitu 372, joista eniten eli 33 on Venäjän soveltamia toimia. Seuraavina tulevat Brasilia, Kiina ja Intia 23 toimella.

Viime vuonna uusia toimia raportoitiin 36, joista 6 oli Venäjän. Näihin kuuluivat mm. tuontia rajoittavat ja kotimaisia yrityksiä suosivat säännöt valtionyritysten hankinnoissa, uudet sertifiointivaatimukset sementille ja lääkkeille sekä kauttakuljetusten rajoitukset. Venäjä on myös ilmoittanut suunnittelevansa täysin uudenlaisia psykologiseen ja kasvatukselliseen turvallisuuteen liittyviä määräyksiä leikkikaluille.


Näytä viikkokatsaus 2017/31 Näytä viikkokatsaus 2017/33