BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/19

Mediayhtiö Caixin raportoi toukokuun alussa kiinalaisviranomaisten perustavan uuden järjestelmän valvomaan paikallishallinnon velkaantumista. Tarkoituksena on järjestelmäriskien ennaltaehkäisy. Valvontaan osallistuu kuusi keskeistä viranomaista ja virastoa.

Vaikka keskushallinto on tiukentanut paikallishallinnon budjettipolitiikkaa ja velanottoa, paikallisviranomaiset näyttävät kehittäneen uusia tapoja kiertää rajoitteita ja lisätä velanottoa. Näihin kuuluvat Caixinin mukaan julkisen ja yksityisen sektorin yhteishankkeet (PPP), erilaisten rahastojen käyttö velkakirjojen liikkeellelaskuun sekä velkaa käytännössä lisäävät hankintasopimukset. Uudet ohjeet rajoittavat näitä käytäntöjä.

IMF arvioi viime kesänä paikallishallinnon ja sen rahoitusyhtiöiden kokonaisvelan nousevan vuoden 2016 loppuun mennessä yli 33 400 mrd. juaniin (4 800 mrd. USD), mikä on 42 % suhteessa BKT:hen. Keskushallinnon ja paikallishallinnon yhteenlaskettu velka (ml. paikallishallinnon rahoitusyhtiöt ja muut budjetin ulkopuoliset erät) suhteessa BKT:hen on IMF:n arvion mukaan noin 60 %.


Näytä viikkokatsaus 2017/18 Näytä viikkokatsaus 2017/20