BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/19

Puolustusteollisen kompleksin (OPK) puolustus- ja siviilituotteiden tuotanto kasvoi alustavien tietojen mukaan viime vuonna reaalisesti yli 10 %, vaikka kasvutahti olikin hitaampi kuin vuosina 2013–15. OPK:n kovasta kasvusta huolimatta koko jalostusteollisuus, johon OPK sisältyy, on viime vuosina kasvanut hitaasti ja jopa supistunut. Viimeisen 15 vuoden aikana OPK:n tuotannon kasvu on ylittänyt reippaasti koko jalostusteollisuuden kasvutahdin kahtenatoista vuonna.

OPK:n sisällä puolustusteollisella lohkolla tuotanto on kasvanut tuntuvasti nopeammin kuin siviiliteollisuudessa yli vuosikymmenen ajan. Toisin kuin puolustusteollinen lohko, siviiliteollinen lohko ei ole säästynyt tuotannon huomattavalta supistumiselta Venäjän talouden taantumavuosina 2009 ja 2015. Siviilikäyttöön tarkoitetun tuotannon osuus OPK:n tuotannosta oli vuonna 2016 vain 17 % oltuaan noin 45 % viime vuosikymmenen puolivälissä.

Hallituksen vuosi sitten hyväksymässä OPK-kehitysohjelmassa 2016–2020 on tavoite lisätä OPK:n tuotantoa edelleen noin 9 % vuodessa ja siviiliteollisen lohkon tuotantoa 5 % vuodessa. Tämän vuoden federaatiobudjetin puolustusmenot merkitsevät kuitenkin menojen vähenemistä viime vuodesta, mutta toisaalta puolustusministeriön mukaan supistuminen ei koske varusteluohjelmaa. Pääministeri Medvedev puolestaan muistutti hiljattain, että siviilituotannon osuus OPK:ssa aiotaan kääntää selvään nousuun ensi vuosikymmenellä.

OPK:ssa työskentelee noin 2 milj. henkilöä, joista yli 1,4 miljoonaa puolustusteollisuudessa. OPK:n osuudeksi Venäjän teollisuustuotannosta on arvioitu 5–6 %.

Puolustusteollisen kompleksin ja koko jalostusteollisuuden tuotannon reaalinen kasvu

Lähteet: Teollisuusministeriö, Federalnyi spravotshnik ja Rosstat.


Näytä viikkokatsaus 2017/18 Näytä viikkokatsaus 2017/20
;