BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/19

Rahamarkkinakorot ovat nousseet kaikissa maturiteeteissa. Yliyön Shibor-korko on ollut toukokuussa keskimäärin 2,8 %, kun se tammikuussa oli 2,2 %. Korkotason nousun lisäksi pankkienvälisten repo-korkojen volatiliteetti on lisääntynyt. Shibor-korot lasketaan parhaiksi luokiteltujen 18 liikepankin toimittamien noteerausten pohjalta, kun taas repo-korko on toteutuneiden transaktioiden keskikorko. Huhti-toukokuussa keskuspankki on lisännyt avomarkkinaoperaatioissa likviditeettiä markkinoille vuoden alkua enemmän, mikä on hillinnyt korkojen nousua.

Viime aikoina rahoitusmarkkinariskit on nostettu yhä näkyvämmin esille ja valvojat ovat tiukentaneet ohjeistuksiaan. Tämä on näkynyt likviditeetin vähentymisenä pankkienvälisillä markkinoilla. Erityisesti varjopankkisektorin riskeihin on yritetty puuttua aiempaa voimakkaammin. Pankkivalvontaviranomainen (CBRC) julkisti toukokuussa uudet ohjeet, jossa lainojen vakuuksien valvontaa lisätään.

Keskuspankki uudisti tänä vuonna makrovakausarviotaan, jossa nyt ensimmäistä kertaa mm. omaisuudenhoitotuotteet lasketaan osaksi pankkien "laajaa luotonantoa". Omaisuudenhoitotuotteilla pankit ovat voineet lisätä tuottojaan lainaamalla varoja taseen ulkopuolella omaisuudenhoitajille sijoitettavaksi edelleen. Sijoittajille ne tarjoavat pankkitalletuksia korkeampaa tuottoa, mutta riskit ovat heikosti tiedossa. Omaisuudenhoitotuotteita oli viime vuoden lopussa markkinoilla 29 000 mrd. juanin arvosta (39 % BKT:stä), kaksinkertainen määrä vuoden 2014 loppuun verrattuna.

Korkojen nousu näkyy myös velkakirjamarkkinoilla, joilla vuoden mittaisen valtionlainan korot ovat nousseet 3,5 prosenttiin tammikuun 2,7 prosentista. Myös yritysten ja paikallishallintojen joukkovelkakirjojen korot ovat nousussa. Viime vuoteen verrattuna reaalikorot ovat nousseet nimelliskorkojakin enemmän, sillä kuluttajahintainflaatio on ollut alkuvuonna matalalla. Huhtikuussa kuluttajahintainflaatio oli 1,2 %. Tuottajahinnat nousivat 6,4 % vuodentakaisesta, mutta kuukausitasolla niiden nousu kääntyi laskuun.

7 päivän korko pankkienvälisillä markkinoilla sekä keskuspankin avomarkkinaoperaatioissa (käänteisrepo)

Lähteet: CEIC ja Macrobond


Näytä viikkokatsaus 2017/18 Näytä viikkokatsaus 2017/20