BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/09

Federaatiobudjetin tulot kehittyivät vuonna 2016 heikosti muutoinkin kuin öljy- ja kaasuverojen osalta. Muut tulot nousivat nimellisruplissa vain 1,5 % (ilman Rosneftin osakkeiden myyntiä). Varojensiirtoja federaatiolta eläkerahastolle lisättiin edelleen yli 8 %, joskin tarvetta pienensivät eläkkeiden poikkeuksellisen pienet korotukset. Federaatiobudjetin ja sosiaalirahastojen menot kasvoivat inflaatiota hitaammin.

Venäjän konsolidoitu budjetti hallintotasoittain 2014–2016

Lähde: Finanssiministeriö.

Varojensiirrot federaatiolta aluebudjetteihin vähenivät edelleen. Alueille kertyi toisaalta muita tuloja varsin hyvin, etenkin valmisteveroista. Alue- ja kuntabudjettien menot kasvoivat parin edellisen vuoden tapaan alle inflaation.


Näytä viikkokatsaus 2017/08 Näytä viikkokatsaus 2017/10