Siirry sisältöön

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/08

Tuore Maailmanpankin raportti moittii Venäjän sosiaaliturvaa kalliiksi ja erittäin monimutkaiseksi. Sosiaalimenot ovat keskusvallan, aluetasojen ja sosiaalirahastojen konsolidoidun budjetin suurin yksittäinen menoerä, joka oli vuonna 2016 kaikkiaan noin 35 % menoista eli 12–13 % BKT:sta. Tästä noin 2/3 on eläkemenoja, ja muun sosiaaliturvan menoja on 1/3. Muusta sosiaalituesta huomattava osa on monenlaisia ikään, asuinpaikkaan tai aikaisempaan ammattiin sidottuja etuuksia. Eläkkeiden taso on matala, ja monet näistä sosiaaliohjelmista vain täydentävät eläkemaksuja.

Huolimatta keskushallinnon suuresta roolista sosiaalimenojen rahoituksessa, sosiaalipolitiikan toteutus on hajautettua. Alueelliset vaihtelut tukien määrässä ja tehokkuudessa ovat huomattavan suuria. Venäjällä on kaikkiaan yli 150 federaation ja ainakin 500 aluehallintojen hallinnoimaa sosiaaliohjelmaa, jotka ovat usein päällekkäisiä. Vain noin 15 % kaikista sosiaalimenoista käytetään ohjelmiin, jotka ottavat huomioon tuen saajan taloudellisen tilanteen (means-tested programmes). Lisäksi suuri osa tukimuodoista on hallinnollisesti kankeita, eivätkä ne taivu helposti tuensaajien muuttuviin olosuhteisiin.