Siirry sisältöön

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/08

Talousministeriön mukaan Venäjällä tehtiin viime vuonna julkisia hankintoja 5 300 mrd. ruplan (72 mrd. euron) ja valtionyritysten hankintoja 21 100 mrd. ruplan (285 mrd. euron) arvosta (pl. salaisiksi luokitellut hankinnat). Mittavia hankintoja on pyritty säätelyn avulla tehostamaan julkisten varojen säästämiseksi.

Julkisen sektorin ja valtionyritysten hankintoihin liittyvää lainsäädäntöä on viime vuosina tiukennettu ja hankinnat on pyritty saamaan sähköisen kilpailutuksen piiriin tehokkuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Talousministeriön mukaan viime vuonna julkisen sektorin hankinnoista jo kaksi kolmannesta kilpailutettiin, mutta valtionyritysten hankinnoista vain 5 %. Kilpailutusta on kuitenkin arvosteltu näennäiseksi. Kilpailutettuihin julkisen sektorin hankintoihin tuli viime vuonna keskimäärin alle kolme tarjousta ja hankintojen on todettu keskittyvän harvoille toimittajille. Tänä vuonna julkisen sektorin hankintoja aiotaan tehostaa mm. ottamalla käyttöön yhteinen tilauskuvasto nopeuttamaan yleisimpien hankintojen tekemistä.

Etenkin viime vuosina hankintoja on alettu käyttää enemmän myös teollisuuspolitiikan välineenä, mikä on osaltaan vähentänyt kilpailutusta ja nostanut hintoja. Julkisen sektorin hankinnoille on mm. asetettu lukuisia tuontirajoituksia. Venäjä ei ole mukana WTO:n julkisia hankintoja koskevassa sopimuksessa. Lisäksi valtionyritysten hankintoihin liittyy kotimaisuusvaatimuksia sekä kotimaisille tuottajille annettava suosituimmuuskohtelu ja monille suurille valtionyhtiöille on mm. asetettu hankintakiintiöitä, joiden mukaan niiden täytyy suunnata tietty osuus hankinnoistaan pk-yrityksille ja innovaatiotuotteisiin.