BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2024/12

Kiinan tilastoviranomainen julkaisee maaliskuussa useat tammi- ja helmikuun talousluvut yhdessä, sillä kiinalaisen uudenvuoden vaihteleva ajankohta vaikeuttaa talouslukujen vertailua vuositasolla. Esimerkiksi tänä vuonna juhla osui helmikuulle, kun taas vuosi sitten uutta vuotta vietettiin tammikuussa. Tammi- ja helmikuun yhdistetyt luvut indikoivat osittaista talouden vilkastumista, vaikka haasteita riittääkin.

Kiinan teollisuustuotannon reaalikasvu kiihtyi hieman, yltäen 7 prosenttiin (6,8 % joulukuussa). Kiinteät investoinnit puolestaan lisääntyivät nimellisesti hieman yli 4 % vuodentakaisesta, kun vuonna 2023 kiinteät investoinnit kasvoivat kaikkiaan 3 %. Kiina avaa vain hyvin vähän kiinteiden investointien (FAI) tilastointitapaa ja raportoi ainoastaan kasvulukuja, jolloin tilastojen tulkinta on vaikeaa. Investointien piristymisen taustalla ovat todennäköisesti valtion elvyttämistoimet, sillä valtiojohtoisten yritysten investoinnit kasvoivat alkuvuonna yli 7 % vuotta aiemmasta, kun taas yksityisten yritysten investoinnit eivät kasvaneet vuodentakaiseen verrattuna. Erityisesti teollisuuden investoinnit lisääntyivät (+12 %), kun taas palvelusektorin investointien piristyminen oli vaimeampaa (+1 %). Myös ulkomaankauppa on vilkastunut alkuvuonna. Kiinan tavaraviennin arvo oli tammi-helmikuussa dollareissa mitattuna 7 % vuodentakaista suurempi (juaneissa 10 %), kun se viime vuonna kokonaisuudessaan supistui vajaa 5 %. Tuonnin kasvu oli hieman vaimeampaa, vajaa +4 % edellisvuodesta (juaneissa 7 %), tosin tuontikin palautui kasvu-uralle viime vuoden lähes 6 % notkahduksen jälkeen.

Kiinteistömarkkinoiden pohjaa vielä odotellaan. Tammi-helmikuussa sekä kiinteistöinvestoinnit (-9 % vuodentakaisesta) että asuntokauppa (-21 % pinta-alalla mitattuna) jatkoivat laskuaan. Kiinteistömarkkinoiden alamäki heikentää kuluttajien luottamusta ja kulutushalukkuutta, sillä valtaosa kotitalouksien varallisuudesta on sidottuna kiinteistöihin. Myös Kiinan työllisyystilanne on hieman heikentynyt viimekuukausien aikana ja kaupunkien työttömyysaste nytkähti helmikuussakin aavistuksen ylöspäin, 5,3 prosenttiin. Maaseudun työttömyysasteesta ei kerätä tietoja, eikä alkuvuodelta vielä tiedetä siirtotyöläisvirtojen liikkeistä. Vähittäiskauppa kasvoi tammi-helmikuussa reaalisesti 6,2 % vuodentakaisesta, hidastuen viime vuoden loppuun nähden. Kuitenkin matkustus kiinalaisen uudenvuoden juhla- ja lomaviikon aikana oli varsin vilkasta, sillä kotimainen matkailu (matkojen lukumäärien perusteella) kasvoi 34 % edellisvuodesta ja oli 19 % suurempaa kuin ennen pandemiaa vuonna 2019. Juhlakauden aikainen kulutus myös lisääntyi, sillä kotimaiset turistit kuluttivat 47 % enemmän kuin vuotta aiemmin ja lähes 8 % enemmän kuin vuonna 2019. Kuluttajat näyttävät kuitenkin tulleen varovaisemmiksi rahankäyttönsä suhteen, sillä matkaa kohden rahaa käytettiin vähemmän kuin pandemiaa edeltäneenä aikana.

Teollisuustuotanto piristyi alkuvuonna, mutta kiinteistömarkkinoiden alamäki jatkuu
202412_Ki1.png
Huom.: Vähittäiskaupan reaalikasvu laskettu kuluttajahintainflaation avulla niinä kuukausina, kun reaalikasvua ei ole raportoitu.
Lähteet: Kiinan tilastovirasto, CEIC ja BOFIT.

Rahapolitiikan maltillisesta keventämisestä huolimatta lainakannan kasvu hidastuu

Maaliskuun kansankongressin yhteydessä pidetyssä tiedotustilaisuudessa keskuspankin pääjohtaja Pan Gongsheng vakuutti rahapolitiikassa olevan kevennysvaraa talouden tukemiseksi ja keskuspankilla olevan tähän käytössään laaja valikoima työkaluja. Hän viittasi mahdollisuuteen laskea varantovaatimusta edelleen. Helmikuussa keskuspankki kevensi rahapolitiikkaa laskemalla liikepankkien varantovaatimusta 0,5 prosenttiyksiköllä 5.2. lähtien. Lisäksi helmikuussa laskettiin asuntolainojen viitekorkona käytettävän yli viiden vuoden LPR-korkoa 0,25 prosenttiyksiköllä 3,95 prosenttiin. Toimi oli suunnattu asuntomarkkinoiden tulemiseen ja lyhyempien lainojen (1 v.) viitekorko pidettiin muuttumattomana 3,45 prosentissa. Maaliskuussa LPR-viitekorot pidettiin ennallaan. Rahamarkkinoilla kysyntä vaikuttaa vaimealta ja avomarkkinaoperaatioissaan keskuspankki on tammi-helmikuussa vetänyt huomattavasti rahaa pois markkinoilta. Myös rahamarkkinakorot ovat laskeneet kuluvana vuonna.

Lainkannan kasvu hidastui helmikuussa 9,7 prosenttiin (10,8 % helmikuussa 2023). Kokonaisrahoituskannan (AFRE) vuosikasvu hidastui niin ikään ja oli 9 %. Alaeristä valtion velka kasvoi nopeasti (+15 %). Myös rahamäärän kasvu on hidastunut viimeisen vuoden kuluessa selvästi. Helmikuussa lavean rahan (M2) määrä kasvoi 8,7 % vuodentakaisesta, kun vielä vuosi sitten kasvuvauhti oli 12,9 %.

Kuluttajahinnat kääntyivät nousuun helmikuussa useamman laskukuukauden jälkeen ja kuluttajainflaatio oli 0,7 %. Ruuan ja energian hinnoista puhdistettu pohjainflaatio nousi niin ikään 1,2 prosenttiin. Juanin valuuttakurssi on viime kuukaudet pysytellyt vakaana sekä kauppapainotetusti että dollaria ja euroa vastaan. Tällä hetkellä yhdellä dollarilla saa 7,2 juania ja eurolla 7,8 juania.

Kuluttajahinnat kääntyivät nousuun helmikuussa
202412_Ki2.png
Lähteet: Kiinan tilastovirasto, Macrobond ja BOFIT.

Reaalisia vuosimuutoksia ja kuluttajahinnat,%
202412_Ki3v3.png
Lähteet: Kiinan tilastovirasto, Kiinan tulli, WTO, CEIC ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2024/11 Näytä viikkokatsaus 2024/13