BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2024/11

Kokonaistuotannon kasvu on hiipunut viime kuukausina

Venäjän talousministeriön kuukausittain julkaiseman estimaatin mukaan Venäjän BKT:n vuosikasvu on hidastunut selvästi viime kuukausina. Tilastolaitos Rosstatin viiden päätuotantoalan kehitystä kuvaava indikaattori viittaa siihen, että tuotannon (kausitasoitettu) määrä on kääntynyt hienoiseen laskuun.

Sekä kaivannaisteollisuuden että jalostusteollisuuden (kausitasoitettu) tuotanto pysyi tammikuussa edelleen lähes samalla tasolla kuin viime kuukausina. Samoin vähittäiskaupan myynnin määrä on pysynyt lähes muuttumattomana jo useita kuukausia. Myös rakentamisen pitkään jatkunut kasvu näyttää hyytyneen tammikuussa.

Päätuotantoalojen tuotannon määrä on kääntynyt laskuun Venäjällä
202411_Ve1.png
Lähteet: CEIC, Rosstat, Venäjän talousministeriö, BOFIT.

Venäjän keskuspankin yrityksille tekemän kyselytutkimuksen mukaan kapasiteetin käyttöaste on edelleen koko taloudessa korkeammalla kuin koskaan aiemmin kyselyn historiassa, joka alkaa vuodesta 2002. Käyttöasteen kasvu on kuitenkin viime kuukausina tasaantunut sekä teollisuudessa että rakentamisessa. Kapasiteettirajoitteiden kiristyminen viime kuukausina on heijastunut myös inflaatioon, joka on kiihtynyt. Helmikuussa kuluttajahinnat nousivat 7,7 % vuotta aiemmasta. Keskuspankin tammikuun kyselyssä yritykset kokivat kysynnän heikentyneen selvästi monilla toimialoilla, mm. vähittäiskaupassa ja teollisuudessa. Myös odotukset kysynnän tulevasta kehityksestä olivat monilla aloilla hieman aiempaa pessimistisemmät.   

Kapasiteetin käyttöaste on Venäjällä yhä historiallisen korkealla
202411_Ve2.png
Lähteet: Venäjän keskuspankki, BOFIT.

Venäjän öljyntuotannon odotetaan supistuvan hieman tulevina kuukausina  

Venäjällä viime keväänä voimaan tullutta öljyntuotantotilastojen julkaisukieltoa jatkettiin hiljattain vuodella, joten virallisia tilastoja tuotannosta ei edelleenkään ole käytettävissä. Sekä kansainvälisen energiajärjestö IEA:n että öljyntuottajamaiden yhteistyöjärjestö OPECin arvioiden mukaan Venäjän öljyntuotanto supistui vuonna 2023 noin prosentilla. Tammikuussa tuotannon arvioitiin pysyneen samalla tasolla kuin edellisinä kuukausina.

Venäjä on ilmoittanut lisäleikkauksista öljyntuotantoonsa lähikuukausina OPEC+ -sopimuksen puitteissa. IEA ja OPEC odottavat tuoreimmissa katsauksissaan Venäjän öljyntuotannon supistuvan noin 1–1,5 % tänä vuonna. Vastaava pudotus on kirjattu myös Venäjän budjettikehikon taustaoletuksiin.    

IEA arvioi myös Venäjän öljynviennin määrän pysyneen tammikuussa ennallaan. IEA:n mukaan Venäjän öljynviennistä saamat tulot olivat tammikuussa hieman suuremmat kuin edellisinä kuukausina öljyn korkeamman hinnan vuoksi. Venäläisen öljyn keskimääräisen vientihinnan ero Brentiin kuitenkin kasvoi hieman ja oli noin 15 dollaria tynnyriltä.     

Venäjän keskuspankin alustavien tietojen mukaan myös Venäjän vaihtotaseen ylijäämä kasvoi tammikuussa joulukuun kuopastaan. Kausitasoitettu vaihtotaseen ylijäämä on viime kuukausina ollut keskimäärin noin 5 mrd. dollaria. Se on huomattavasti vähemmän kuin huippuvuonna 2022, mutta lähes samalla tasolla kuin vuosina 2017–2018 keskimäärin.

Budjettimenoja on alkuvuonna lisätty jälleen reippaasti

Venäjän finanssiministeriön alustavien tietojen mukaan federaatiobudjetin menot kasvoivat tammi-helmikuussa 17 % vuotta aiemmasta. Menot näyttävät olevan hieman etupainotteisia, sillä koko vuoden aikana federaatiobudjetin menoille on budjetoitu kasvua 13 %.

Myös federaatiobudjetin tulot kasvoivat jyrkästi vuotta aiempaan verrattuna etenkin öljy- ja kaasutulojen vetämänä. Kasvu johtui osin veromaksujen ajoitukseen liittyvistä muutoksista, mutta tulojen kasvua tuki myös korkeampi öljyn hinta. Myös muut kuin öljy- ja kaasutulot lisääntyivät huomattavasti. Finanssiministeriön mukaan taustalla on pitkälti viime vuoden matala vertailukohta sekä osittain eräät kertaluonteiset maksut.  

Tulojen jyrkästä kasvusta huolimatta federaatiobudjetti on ollut alkuvuonna jälleen selvästi alijäämäinen. Tammi-helmikuussa alijäämää kertyi noin 1 500 mrd. ruplaa (0,8 % BKT:stä finanssiministeriön arvion mukaan). Budjettikehikossa koko tämän vuoden alijäämäksi on kaavailtu noin 1 600 mrd. ruplaa.   

Presidentti Putinin puheessa talouden painopisteet teollistamisessa ja omavaraisuudessa

Venäjällä järjestetään tulevana viikonloppuna presidentinvaalit, joissa presidentti Putin sinetöi seuraavan kuusivuotiskautensa. Putin esitteli talouteen liittyviä tavoitteitaan liittoneuvostolle maaliskuun alussa pitämässään puheessa.

Vaalien alla paljon huomiota saivat lapsiperheet, joiden sosiaalietuuksiin Putin lupasi erilaisia korotuksia. Sitä vastoin varakkaiden venäläisten tuloverotusta on määrä kiristää. Putinin mukaan maan eliittiä ovat jatkossa Ukrainan sotaan osallistuneet sotilaat. Heidät pitää nostaa johtaviin virkoihin mm. valtionhallinnossa, valtionyrityksissä ja koulutusjärjestelmässä. Tätä tarkoitusta varten heille esim. perustetaan oma koulutusohjelma.       

Talouden rakenteiden keskeisiksi piirteiksi tulevina vuosina Putin luonnehti voimakkaan teollistamisen, teknologisen suvereniteetin ja tuonnin vähentämisen. Jalostusteollisuuden tuotantoa on määrä lisätä 40 % vuoteen 2030 mennessä. Viimeisen vuosikymmenen aikana kasvua kertyi noin 20 %. Tuonnin osuutta BKT:stä taas pitäisi pudottaa edelleen hieman viime vuoden 19 prosentista 17 prosenttiin.

Putin luetteli jälleen myös monia tavoitteita, jotka ovat olleet esillä kaikissa Venäjän talouden kehittämisohjelmissa ja -strategioissa 2000-luvulla. Tutkimus- ja tuotekehitysmenoja, investointeja, työn tuottavuutta ja muuta kuin energiaraaka-aineiden vientiä pitää kasvattaa merkittävästi. Aiempien ohjelmien vastaavat tavoitteet eivät ole juuri edenneet. Esim. Putinin vuonna 2012 julistamissa ns. toukokuun ukaaseissa yhtenä tavoitteena oli nostaa T&K-menojen osuus BKT:stä 1,8 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä. Nyt tavoitteena on niiden nostaminen 2 prosenttiin BKT:stä vuoteen 2030 mennessä. Viimeisen vuosikymmenen ajan osuus on ollut 1 % BKT:stä. Tavoitteiden toteuttamiseksi aiotaan perustaa uusia kansallisia ohjelmia. 


Näytä viikkokatsaus 2024/10 Näytä viikkokatsaus 2024/12