BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2024/10

Kasvutavoite ja joukko muita talouden suuntaviivoja julkistettiin vuosittaisessa kansankongressin täysistunnossa, joka alkoi tiistaina (5.3.). Pääministeri Li Qiang esitteli perinteiseen tapaan hallituksen työraportin, joka keskittyy viime vuoden saavutuksiin ja asettaa tavoitteita kuluvalle vuodelle. Tärkeimmiksi tavoitteiksi nimettiin teollisuuden modernisointi, tieteen ja koulutuksen vahvistaminen sekä kotimaisen kysynnän kasvattaminen. Aiempien vuosien tapaan työttömyysaste halutaan pitää noin 5,5 prosentissa ja inflaatio alle 3 prosentin. Kansalaisten käytettävissä olevien tulojen odotetaan kasvavan samaa vauhtia BKT:n kanssa ja energiankulutus/BKT-suhteen pienenevän 2,5 prosentilla. Velkakannan kasvun odotetaan seuraavan BKT- ja inflaatiotavoitteita, mutta sille ei asetettu numeerista rajoitusta.

Noin viiden prosentin BKT:n kasvutavoite tulee tänä vuonna olemaan viime vuotta vaikeampi saavuttaa, sillä monet talouden ongelmat, kuten kiinteistömarkkinakriisi, ovat pahentuneet eikä suotuisaa pohjavaikutusta ole tarjolla. Myös pääministeri myönsi tavoitteen saavuttamisen olevan vaikeaa, eikä työraportin perusteella ole täysin selvää, miten siihen aiotaan päästä. Kiinteistösektoria kohtaan ollaan aiempaa myötämielisempiä ja alan rahoitusongelmia halutaan helpottaa. Mittavia tukitoimia ei kuitenkaan julkistettu. Ensi vuoden budjetti on laadittu niin, että alijäämä pysyy 3 prosentissa BKT:stä. Todellinen valtiontalouden alijäämä on jatkuvasti ollut huomattavasti budjetoitua suurempi (ks. Viikkokatsaus 8/2024). Keskushallinto tulee kuitenkin laskemaan tänä vuonna liikkeeseen 1 000 mrd. juanin (0,8 % BKT:stä) edestä budjetin ulkopuolisia erityispitkiä erikoisvelkakirjoja. Jo etukäteen kerrottiin, että näin tullaan tekemään myös tulevina vuosina.

Julkisuuteen kokouksesta kerrotaan aiempaa vähemmän, sillä pääministeri ei järjestänyt puheensa jälkeen medialle perinteistä tiedotustilasuutta, jossa hän tyypillisesti on mm. avannut talouteen liittyviä kysymyksiä. Jo etukäteen kerrottiin, ettei näin tulla tekemään ”erityisolosuhteista” johtuen ainakaan seuraavaan kolmeen vuoteen, eli kuluvan parlamenttikauden aikana. Jotkut kommentaattorit ovat spekuloineet myös sillä, että talouden suuntaviivoista on aiempaa vähemmän sanottavaa, sillä puolueen keskuskomitean talouteen keskittyvä kolmas täysistunto jätettiin viime syksynä pitämättä. Kansankongressi toimii ainoastaan kumileimasimena ja hyväksyy puolueen ylimmän johdon päättämät lait ja asetukset. Reformeja ja talouden laajoja suuntaviivoja käsittelevä kolmas täysistunto järjestetään kerran viidessä vuodessa, ja perinteisen aikataulun mukaan sen olisi tullut olla viime vuoden loka-marraskuussa. Kokouksen järjestämisestä ei ole kerrottu tietoja.


Näytä viikkokatsaus 2024/09 Näytä viikkokatsaus 2024/11