BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2024/10

Pankkisektorin yhteenlaskettu tase kasvoi 10 % vuonna 2023 eli samaa vauhtia kuin vuonna 2022. Parin viime vuoden aikana suurten pankkien taseet ovat kasvaneet keskimääräistä nopeammin (13 % vuotta aiemmasta) ja samalla suurten pankkien osuus koko pankkisektorista on kääntynyt pitkään jatkuneen laskun jälkeen nousuun. Viime vuonna suurten pankkien osuus taseesta oli 42 %. Loput taseesta jakautuu varsin tasaisesti osakepankeille (share holding bank) 17 %, kaupunkipankeille 13 %, maaseutupankeille 13 % ja rahoituslaitoksille 14 %.

Valtaosa liikepankkien tuotoista syntyy talletuksille maksettavan koron ja lainoista saatavan koron erosta eli korkomarginaalista. Korkomarginaali pankkisektorilla keskimäärin on kaventunut jo pitkään ja se oli viime vuonna 1,69 %. Laskun myötä pankkien voitot kasvoivat viime vuonna vain 3 % eli taloutta hitaammin. Pankkien marginaalin kaventumista on ajanut kilpailu mobiilijärjestelmien kanssa. Viime aikoina marginaalin lasku on heijastellut myös pankkilainojen kysynnän vaimeutta ja toisaalta kotitalouksien talletukset pankeissa kasvoivat voimakkaasti pandemia-aikana. Myös poliittinen ohjaus vaikuttaa, kun taloutta on pyritty tukemaan laskemalla korkoja ja etenkin kiinteistösektorille on haluttu ohjata lisää edullista rahoitusta. Kiinan johto on kehottanut pankkisektoria olemaan vähemmän ahne, ja korruptiotutkintoja on viime aikoina kohdistettu rahoitussektorille.

Kiinan nopeasti velkaantuneen talouden, pandemia-ajan talousongelmien ja kiinteistösektorin romahduksen on odotettu heijastuvan pankkien lainasalkkujen laatuun. Liikepankit kuitenkin raportoivat hoitamattomien lainojen (NPL) osuuden kaikista lainoista olleen viime vuoden lopulla pienempi kuin vuonna 2019. Vaikkei hoitamattomien lainojen osuus olekaan noussut, on selvää, että pankkien lainasalkkujen laatuun on kohdistunut merkittävää heikentymispainetta. Korona-aikana pk-yrityksille annettiin mahdollisuus lykätä lainanhoitomaksujaan ja tätä mahdollisuutta on edelleen jatkettu. Kiinassa on myös tavallista, että pankit myöntävät uuden lainan vanhan maksamiseen etenkin tilanteissa, joissa lainanottaja on keskus- tai paikallishallintoon liittyvä toimija. Esimerkiksi viime syksynä valtionomistamia pankkeja käskettiin suoraan myöntämään uutta lainaa paikallishallintojen rahoitusyhtiöille (LGFV) vanhojen tilalle aiempaa matalammalla korolla ja pidemmällä maturiteetilla.

Kiinassa suurimmat pankit vaikuttavat vakavaraisilta, mutta pienillä ja keskisuurilla pankeilla on enemmän ongelmia. Jo ennen koronapandemiaa joitakin pk-pankkeja ajautui suurin vaikeuksiin ja niitä jouduttiin tukemaan julkisin varoin (BOFIT Viikkokatsaus 40/2020). Kiinteistösektorin romahdus on osunut tiettyihin pk-pankkeihin voimakkaasti, sillä niiden kiinteistösektoriin liittyvien lainojen osuus lainakannasta on suuri. Yhtenä ratkaisuna on nähty pienten pankkien fuusioiminen suuremmiksi ja uutistoimisto Bloombergin mukaan viranomaiset ovat tätä parhaillaan edistämässä.


Näytä viikkokatsaus 2024/09 Näytä viikkokatsaus 2024/11