BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2024/08

Yhdysvaltojen Kiinassa toimivan kauppakamarin helmikuussa julkaistun vuosiraportin mukaan jäsenyritysten taloudellinen kannattavuus on kohentunut vuoden 2022 jälkeen, mutta yritykset ovat aiempaa varovaisempia uusien investointien suhteen. Myös saksalainen kauppakamari Kiinassa julkaisi tammikuussa vuosikyselynsä. Kaiken kaikkiaan saksalaisyhtiöt vaikuttavat jonkin verran yhdysvaltalaisia myönteisemmiltä Kiinan liiketoimintaympäristön suhteen, vaikkakin lähes puolet kertoo maan houkuttelevuuden vähentyneen. Myös saksalaisyhtiöille viime vuosi oli haastava ja tästä vuodesta odotetaan parempaa.

Yhdysvaltojen kauppakamari toteutti kyselyn loka–marraskuussa 2023 ja siihen vastasi 343 kiinassa toimivaa yhdysvaltalaisyritystä. Kiina on tärkein tai yksi tärkeimmistä investointikohteista puolille vastaajayrityksistä. Silti noin puolet sanoo, etteivät ne aio investoida lisää Kiinaan. Yritykset pitävät Yhdysvaltojen ja Kiinan suhteiden kehitystä keskeisenä Kiinan-toimilleen. Noin 30 % yrityksistä odotti kahdenvälisten suhteiden parantuvan viime vuodesta. Vajaa kolmannes yrityksistä sanoi kokeneensa epäreilua kohtelua kotimaisiin yhtiöihin verrattuna. Viime vuonna osuus oli jonkin verran suurempi. Epäreilu kohtelu on tyypillisintä teknologia ja t&k -sektorilla. Markkinoille pääsy pysyy yritysten suurimpana rajoitteena. Keskeisimmiksi haasteiksi Kiinassa yhdysvaltalaisyritykset nimeävät maiden välisten jännitteiden kiristymisen (61 % yrityksistä), epäselvän lainsäädännön ja sääntelyn vaihtelevan tulkinnan (30 %) sekä kasvavat työvoimakustannukset (30 %). Keskeisimmät huolenaiheet ovat pysyneet samoina jo monta vuotta, lukuun ottamatta viime vuoden kyselyä, jolloin koronarajoitukset nousivat myös listalle.  

Saksan kauppakamarin kyselyyn vastasi 566 yritystä ja se toteutettiin syys–lokakuussa 2023. Vain reilu puolet (54 %) vastaajista suunnittelee uusia investointeja Kiinaan, kun vuosina 2019–2021 osuus on ollut noin 70 %. Autoteollisuus (viidennes vastaajista) on muita toimialoja myönteisempi (63 % aikoo lisätä investointeja). Pääsyy investointien lisäämiseen on kilpailukyvyn säilyttäminen Kiinassa. Saksalaisyritykset näkevät liiketoimintaympäristön suurimmiksi haasteeksi niin ikään lainsäädännön epävarmuuden (32 %). Tämän jälkeen tulevat kyber- ja tietosuojalainsäädäntö (25 %) sekä rajoitukset internettiin pääsyyn (25 %). Yli puolet yrityksistä on kohdannut syrjintää osallistuessaan julkisiin hankintoihin. Vain 44 % saksalaisyhtiöistä sanoo, että emoyhtiöllä on suunnitelmia Kiina-riskien vähentämiseksi (37 % autoteollisuudessa). Jos yrityksellä on tällaisia suunnitelmia, ne johtuvat päällimmäisenä geopoliittisista jännitteistä ja yleisimpänä aiotaan eriyttää yrityksen Kiinan-toiminnot muista tai hajauttaa niitä johonkin muuhun maahan (ns. Kiina+1).

Yhdysvaltalaisyrityksistä 11 % sanoo jo aloittaneensa siirtämään tuotantoa tai materiaalihankintaa Kiinan ulkopuolelle. Lisäksi 12 % yrityksistä harkitsee tätä. Suosituimpia kohteita on kehittyvä Aasia (sis. mm. Intia, Vietnam, Indonesia, 41 % yrityksistä) ja Yhdysvallat (16 %). Vielä viime vuoden kyselyssä tuotannon siirto takaisin Yhdysvaltoihin oli suosituin vaihtoehto (30 % vastaajista). Saksalaisyrityksistä 91 % ei suunnittele lähtöä Kiinan markkinoilta, 7 % harkitsee toimintojen vähentämistä, 2 % aikoo siirtää osan toiminnoistaan pois ja vain 0,2 % poistuvansa maasta kokonaan. Merkittävimmät syyt poistumiseen on heikot kasvuodotukset markkinoilla (44 %), Kiinan omavaraisuuspyrkimykset (40 %) ja lisääntynyt kotimainen kilpailu (38 %). Jos toimintoja aiotaan siirtää Kiinasta, suosituin kohde saksalaisillekin on Aasia (75 %), myös osa suunnittelee niiden tuomista Eurooppaan (39 %). Aasiassa suosituimmat kohteet ovat Intia (58 %) ja Vietnam (38 %). 

Hieman aiempaa useampi yhdysvaltalais- ja saksalaisyritys suunnittelee toimintojen siirtämistä pois Kiinasta tai ovat sen jo aloittaneet
202408_Ki2.2.png
Lähteet: AmCham Chinan & AHK Greater Chinan yrityskyselyt ja BOFIT.

Aikeet siirtää toimintoja pois Kiinasta tai investoida sinne vähemmän eivät kuitenkaan ainakaan vielä näy tilastoissa. Yhdysvaltojen suoria sijoituksia on virrannut Kiinaan vuosina 2022–2023 enemmän kuin ennen korona-aikaa vuosina 2018–2019 tai ennen kauppasotaa vuosina 2016–2017. Saksan suorien sijoitusten virta Kiinaan laski viime vuonna 10 % edellisvuodesta, mutta oli yli kaksinkertainen koronaa edeltäneisiin vuosiin verrattuna. Viime vuonna Kiinan osuus nousi 9 prosenttiin Saksan ulkomaisten suorien sijoitusten virrasta ja se oli 3 % Yhdysvaltojen suorista sijoituksista.

Tilastoja maiden ulkomaisista tytäryhtiöistä on saatavilla vuoteen 2021 asti. Tuolloin Kiinassa toimi 2 230 yhtiötä, jossa oli yhdysvaltalaisomistusta. Lukumäärä on kasvanut hieman vuosista 2019–2020 ja Kiinassa sijaitsee 5 % yhdysvaltalaisyritysten ulkomaisista tytäryhtiöistä. Tuotoilla mitattuna viime vuosi oli kannattavin yhdysvaltalaisomisteisille yrityksille Kiinassa, mutta niiden varat olivat jonkin verran pienemmät kuin vuosina 2018–2019. Vuonna 2021 yhdysvaltalaisomisteiset yhtiöt työllistivät Kiinassa 1,4 miljoonaa henkeä (2,1 miljoonaa vuosina 2015–2018). Saksalaisyhtiöillä puolestaan oli 1 800 tytäryhtiötä Kiinassa (6 % saksalaisyritysten tytäryhtiöistä) ja ne työllistivät 512 000 henkeä vuonna 2021. Verrattuna vuosiin 2017–2018 yritysten lukumäärä on ja niiden liikevaihto on jonkin verran kasvanut. Myös saksalaisomisteiset yritykset työllistivät Kiinassa vuonna 2021 vähemmän kuin aiempina vuosina.

Maiden suorien sijoitusten virrat Kiinaan ovat kuitenkin palautuneet koronavuosien jälkeen
202408_Ki3.png
                                                                                                        * Yhdysvalloille 1-9/2023
Lähteet: US Bureau of Economic Analysis, Deutsche Bundesbank, CEIC ja BOFIT.  


Näytä viikkokatsaus 2024/07 Näytä viikkokatsaus 2024/09