BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2023/17

Venäjän teollisuustuotanto on lisääntynyt tänä vuonna melko hyvin. Tuotantoa oli maaliskuussa runsas prosentti enemmän kuin vuotta aiemmin, mikä johtui jalostusteollisuudesta (nousua vuodentakaisesta yli 6 %). Nousua ovat edelleen vetäneet elintarvike-, metalli- ja metallituoteteollisuus sekä elektroniikka ja muiden kuljetusvälineiden kuin autojen tuotanto. Niissä heijastuvat voimakkaasti kasvaneet valtion tilaukset mm. puolustukseen.

Venäjällä jalostusteollisuuden tuotanto on kasvanut
202317_ve1.png
Lähteet: Rosstat ja BOFIT.

Uusien tietojen mukaan Venäjän BKT kääntyi kasvuun viime vuoden toisella puoliskolla

Rosstatin julkaisemien uusien tietojen mukaan Venäjän BKT supistui hyvin voimakkaasti vuoden 2022 toisella neljänneksellä Venäjän hyökkäyssodan aiheuttaman epävarmuuden ja pakotteiden vuoksi. Kausitasoitettu BKT väheni peräti 4,6 % ensimmäisestä vuosineljänneksestä. Tämän jälkeen BKT kasvoi 0,5 % sekä kolmannella että neljännellä vuosineljänneksellä (edelliseen vuosineljännekseen verrattuna).

Vuonna 2020 koronan iskiessä Venäjän BKT supistui 7,5 % toisella neljänneksellä, mutta kasvoi 7,3 % heti kolmannella neljänneksellä koronarajoitusten hellittäessä. Uuden tilastojulkaisun tiedot eivät kuitenkaan ole suoraan vertailukelpoisia aiempien tilastojen kanssa, koska niiden perusvuosi on vaihtunut. Tästä lähtien BKT-tilastoissa käytetään vuoden 2021 hintoja, kun aiemmin käytössä olivat vuoden 2016 hinnat.

Tuotantoaloittain Venäjän talouden kehitys oli hyvin epätasaista vuoden 2022 lopussa. Viimeisellä neljänneksellä koko BKT supistui 2,7 % vuotta aiemmasta. Julkisten palveluiden arvonlisä oli 7,6 % korkeampi kuin vuotta aiemmin, merkittävää kasvua oli myös maataloudessa (6,4 %), rakentamisessa (6,1 %) sekä majoitus- ja ravitsemustoiminnassa (6,5 %). Toisilla aloilla arvonlisä jatkoi voimakasta supistumistaan viimeisellä neljänneksellä. Vähittäis- ja tukkukauppa supistui peräti 17,3 % vuotta aiemmasta. Jalostusteollisuuden alamäki kiihtyi 4,8 prosenttiin ja kuljetuksissa laskua oli 4 %.

Vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä Venäjän kausitasoitettu BKT oli 3,7 % pienempi kuin ensimmäisellä neljänneksellä, mrd. ruplaa vuoden 2021 hinnoilla
202317_ve2.png
Lähde: Rosstat.

Yksityisen kulutuksen lievän notkahduksen taustalla vuonna 2022 on eräiden kulutuserien nousua

Koko vuotta 2022 koskevissa uusissa BKT-tiedoissa merkillepantavaa on edelleen mm. yksityisen kulutuksen varsin loiva alamäki. Korjattujen tietojen mukaan kulutus supistui vain 1,4 %. Yksityisen kulutuksen päälohkon eli vähittäiskaupan myynnin kovan luisun vastapainoksi kulutuksen muut erät kasvoivat. Palvelujen myynnin kasvu pehmensi kotimaisiin tavaroihin ja palveluihin kohdistuvien kotitalouksien kulutusmenojen reaalista luisua noin 4,5 prosenttiin.

Matkailutuonnin eli venäläisten ulkomailla tekemien tavaroiden ja palvelujen ostot hyppäsivät reaalisesti ainakin puolella, kun ulkomaille lähti paljon tavanomaista enemmän kansalaisia, jotka tekevät siellä ostoksia pidemmän aikaa (kansantalouden tilastoissa maasta matkustaneet säilyvät lähtömaan kotitalouksina siihen asti, kun heistä tulee pysyvämmin ulkomailla asuvia).

Koko yksityistä kulutusta ja sen em. eriä koskevien tietojen valossa yksityisen kulutuksen muut erät lisääntyivät tuntuvasti vuonna 2022. Niihin kuuluu ennen kaikkea luontaiskulutus, jonka keskeisiä osia ovat kotitalouksien omaan käyttöön tuotetut maataloustuotteet, omassa asunnossa asumisesta syntyvät asumispalvelut sekä työtuloina saadut tavarat ja palvelut. Näiden muiden erien osuus yksityisestä kulutuksesta on varsin suuri (noin 15 % vuosina 2014−2020 ja 17 % vuonna 2021).

Kiinteät investoinnit kasvoivat uusien BKT-tietojen mukaan 3,3 % viime vuonna (aiemmissa tiedoissa yli 5 %). Tämä vahvistaa kuvaa siitä, että julkisen talouden investointimenojen noustua voimakkaasti talouden muiden sektoreiden eli yritysten ja kotitalouksien investoinnit kehittyivät vaisusti ja mahdollisesti vähenivät.

Ennusteissa jonkin verran eroja

Tuoreimmissa ennusteissa Venäjän talouden kehityksestä on eroja, jotka heijastavat nykytilanteen suuria epävarmuuksia. Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) odottaa huhtikuun ennusteessaan BKT:n elpyvän viime vuoden noin kahden prosentin notkahduksesta tänä vuonna (+0.7 %) ja BKT:n olevan vuonna 2024 vuoden 2021 tasolla. OECD:n ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) maaliskuun ennusteissa BKT:n odotetaan kutistuvan tänä vuonna 2,5−3 %. Huhtikuun konsensus-ennusteet ennakoivat myös BKT:n lievää supistumista, joskin niissä on eroja (kansainvälinen Consensus Economicsin ennuste -0,9 % ja Venäjän keskuspankin kokoama konsensus-ennuste -0,1 %).

IMF:n varsin positiivisen ennusteen taustalla on mm. julkisen talouden merkittävä keveneminen mitattuna budjettivajeella. IMF arvioi vajeen syvenevän yli 6 prosenttiin BKT:stä (-2,2 % viime vuonna). Konsensus-ennusteissa vajeen odotetaan jäävän pienemmäksi (Venäjän keskuspankin konsensus-ennusteessa koko julkinen talous -2,6 % ja Consensus Economicsin ennusteessa federaatiobudjetti -3,6 %). Federaatiobudjetissa, johon julkisen talouden vaje keskittyy, vaje syveni jyrkästi tammi-helmikuussa ja oli maaliskuussa 12 viimeisen kuukauden osalta noin 4,5 % BKT:stä.


Näytä viikkokatsaus 2023/16 Näytä viikkokatsaus 2023/18