BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2023/16

Kiinan tilastoviraston mukaan talouden palautuminen viime vuoden koronasuluista vauhditti maan BKT-kasvun vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 4,5 prosenttiin vuodentakaiseen verrattuna. Kaksi kolmannesta kasvusta tuli kulutuskysynnän kasvusta. BKT:n tarjontaeristä kaupan ala (tammi-maaliskuussa +6 % vuodentakaisesta) kasvoi huomattavasti viime vuotta nopeammin ja kiinteistösektori (+1 %) kääntyi lievään kasvuun supistuttuaan selvästi yli vuoden. Myös majoitus- ja ravintolapalvelut (+14 %) kasvoivat huomattavan nopeasti viime vuoden supistumisen jälkeen. Sen sijaan teollisuuden kasvu jäi alle 3 prosenttiin. Virallisten tilastojen lisäksi myös monet vaihtoehtoiset indikaattorit (kuten BOFITin laskelma) osoittavat kasvun piristyneen ensimmäisellä neljänneksellä selvästi.

Kulutuskysynnän vahvistuminen näkyy myös vähittäiskaupassa, joka kasvoi maaliskuussa vuodentakaiseen verrattuna nimellisesti lähes 11 % ja reaalisestikin arviolta lähes 10 prosentin vauhtia. Talouden palautumisesta normaaliin kertoo se, että erityisesti ravintoloiden myynti kasvoi huomattavasti (nimellisesti 26 % vuodentakaisesta) supistuttuaan viime vuonna. Myös vaatteiden, vapaa-ajantavaroiden ja luksustuotteiden, kuten korujen, kauppa kävi maaliskuussa vilkkaana. Asuntokaupan vaimeutta heijastellen rakennus- ja sisustustavaroiden, huonekalujen ja kodinelektroniikan myynti jäi yhä vähäiseksi.

Kiinteistösektorilla keskeneräisiä hankkeita on tänä vuonna saatu valmiiksi mm. siihen suunnatun rahoituksen turvin, mutta uusia rakennushankkeita on tänä vuonna aloitettu yhä selvästi kiinteistökriisiä edeltänyttä aikaa vähemmän. Samoin kiinteistöinvestointien supistuminen vuodentakaiseen verrattuna jatkui. Asuntokauppa jatkoi maaliskuussa laskuaan vuodentakaiseen verrattuna pinta-alalla mitaten, mutta arvolla mitattuna kääntyi lievään kasvuun ensimmäistä kertaa sitten kesän 2021. Tilastoviraston mukaan asuntojen hinnat Kiinan isoissa kaupungeissa nousivat maaliskuussa helmikuuhun verrattuna, mutta laskivat yhä vuodentakaisesta.

Teollisuustuotannon kasvu piristyi maaliskuussa hieman tammi-helmikuusta ja oli 3,9 %, jääden kuitenkin kokonaiskysynnän kasvua hitaammaksi. Kysynnän heikkeneminen Kiinan vientimarkkinoilla on yksi tekijä, joka heijastuu teollisuustuotannon kehitykseen. Vaikka maaliskuussa viennin arvo kasvoi dollareissa mitaten 14 % vuodentakaisesta, jäi ensimmäisen neljänneksen viennin kasvu nollaan. Tuonti supistui ensimmäisellä neljänneksellä 7 % vuodentakaisesta (maaliskuussa -1 %). Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Kiinan vienti kasvoi ASEAN-maihin (viennin arvo +18 % viime vuoden vastaavasta ajasta), Australiaan (+10 %), Etelä-Koreaan (+5 %) sekä Venäjälle (+46 %), samalla kun se supistui Yhdysvaltoihin (-17 %), EU-maihin (-7 %) ja Taiwanille (-22 %).

Erityisesti vähittäiskauppa piristyi Kiinassa maaliskuussa

202316_ki1.png

Lähteet: Kiinan tilastovirasto, CEIC ja BOFIT.
Vähittäiskaupan reaalikasvu on laskettu kuluttajahintainflaation avulla.

INFLAATIO HIDASTUU, vaikka VELKAANTUMINEN KIIHTYY

Kulutuskysyntää tukee tällä hetkellä kotitalouksille korona-aikana kertyneet säästöt. Osa pankkisäästöistä on kertynyt varakkaiden kotitalouksien vähennettyä sijoituksiaan riskisimpiin sijoituskohteisiin ja asuntomarkkinoille. Kaupunkialueiden asukkaiden käytettävissä olevat tulot kasvoivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä reaalisesti 2,7 %. Myös kolmena koronavuonna 2020–2022 reaalisten tulojen kasvu jäi virallista BKT:n kasvua hitaammaksi. Työmarkkinoilla huolena on nuorisotyöttömyys, joka kiihtyi jälleen maaliskuussa lähes 20 prosenttiin (16–24-vuotiaat). Kaupunkialueiden kokonaistyöttömyysaste oli 5,3 %.

Pankkien lainananto on piristynyt kuluvana vuonna ja maaliskuussa lainakannan kasvu kiihtyi 12,2 prosenttiin. Keskuspankin käyttämän kokonaisrahoituskannan kasvu oli 10,3 %. Kokonaisrahoituskanta sisältää pankkilainojen lisäksi valtion, kotitalouksien ja rahoitussektorin ulkopuolisten yritysten uuden rahoituksen hankinnan joukkolainojen ja osakkeiden liikkeeseen laskun sekä tiettyjen varjopankkisektorin instrumenttien kautta. Se vastasi maaliskuun lopussa 293 % BKT:stä, mikä on jopa 20 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuoden 2021 lopussa. Pankkisektoria on viime vuosina kehotettu lisäämään lainanantoa erinäisin kohdennettujen ohjelmien kautta, mm. kiinteistösektorille, merkittävästi keventämättä yleistä rahapolitiikan viritystä. Inflaatio ei ole esteenä rahapolitiikan keventämiselle tulevaisuudessa, sillä maaliskuussa kuluttajahintojen nousu hidastui 0,7 prosenttiin vuodentakaisesta ja tuottajahintojen lasku jatkui. Keveämmät rahoitusolot kuitenkin nopeuttaisivat velkaantumista ja lisäisivät siihen liittyviä riskejä entisestään sekä voimistaisivat pääoman ulosvirtaa lisäten juanin heikkenemispaineita.

202316_ki2_3.png

BOFITIN UUSI KIINA-ENNUSTE JULKAISTU

Tänään julkaistussa ennusteessa arvioimme Kiinan talouden näkymiä vuosille 2023–2025. Isoimmat muutokset edelliseen, syksyllä 2022 julkaistuun ennusteeseen nähden ovat loppuvuodesta 2022 koronpolitiikassa yllättäen tehty täyskäännös, sekä toimet, joilla kiinteistösektorin romahdus saatiin vuoden vaihteessa pysäytettyä. Talouden avauduttua kuluttajaluottamus koheni ja kulutuskysyntä kääntyi kasvuun. Odotamme, että kiinteistösektorilla investoinnit eivät enää supistu, vaan kääntyvät kasvuun ja tukevat BKT-kasvua vuoden loppupuolella.

Kasvua pidemmällä aikavälillä rajoittavat tekijät eivät ole kadonneet mihinkään. Työvoima vähenee, väestö vanhenee, poliittinen ohjaus on lisääntynyt ja korkeat velkatasot vaikuttavat yritysten kannattavuuteen ja investointeihin. Kiinteistöinvestoinnit tuskin enää jatkossa tukevat talouskasvua entiseen malliin, ja valtaosa kansalaisten varallisuudesta on edelleen sijoitettu nyt huomattavasti epävarmemmiksi sijoituskohteiksi muuttuneisiin asuntoihin. Tämä voi hidastaa kulutuskysynnän kasvua. Kysyntänäkymiä maailmalla painavat yhä elinkustannusten nousu ja korkeampi korkotaso, eikä Kiinan vientisektorista ole enää vuoden 2021 kaltaiseksi talouskasvun veturiksi.

Ennustamme, että Kiinan kuluvan vuoden BKT-kasvu yltää noin 6 prosenttiin alkuvuoden palautumisen ja viime vuoden heikon vertailukohdan vuoksi, jota vielä tänä vuonna revisioitiin matalammaksi. Kiinteistösektorin toipuminen kuluvan vuoden loppua kohti auttaa nostamaan myös ensi vuoden BKT-kasvun neljään prosenttiin. Tämän jälkeen kasvu jää aiemmin ennustetun mukaisesti noin kolmeen prosenttiin.

Kiinan BKT:n kasvu, kasvukontribuutiot ja BOFIT-ennuste vuosille 2023–2025

202316_ki3.png

Lähteet: Kiinan tilastovirasto, CEIC ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2023/15 Näytä viikkokatsaus 2023/17