BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2023/38

Kokouksen myötä Intian pääkaupunkiin New Delhiin saapui suuri joukko maailman keskeisiä vaikuttajia. Poissaolollaan loistivat sotaisan Venäjän päämies Putin, josta Haagin kansainvälinen rikostuomioistuin on antanut pidätysmääräyksen, sekä Kiinan presidentti Xi, jonka poisjäännin arvellaan liittyneen Kiinan ja Intian välisiin erimielisyyksiin mm. rajakysymyksistä.

Ensimmäisissä arvioissa huippukokousta on pidetty voittona Intialle, joka osoittaa sen kyvykkyyttä rakentaa yhteisymmärrystä vaikeassa maailmanpoliittisessa tilanteessa. Intia onnistui saamaan Ukrainan sodan voimakkaasti jakamat G20 -maat mukaan loppulausumaan, joka peräänkuuluttaa kansallisen suvereniteetin kunnioittamista ja tuomitsee ydinaseilla uhkailun, kuitenkaan suoraan viittaamatta Venäjän viimeaikaisiin toimiin. Intian aloitteesta Afrikan Unioni päätettiin kutsua G20n vakituiseksi jäseneksi.

G20 loppulausuma nostaa esille nopean, ympäristön kannalta kestävän ja tasapuolisen talouskasvun merkityksen. Se peräänkuuluttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) vauhdittamista ja sitoutumista Pariisin ilmastokokouksessa asetettuihin tavoitteisiin ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi maailmantalouden keskeisiä instituutioita olisi vahvistettava ja digitaalista kehitystä tuettava. Loppulausuma korostaa myös kansainvälisen verotuksen ongelmien ratkaisemisen, sukupuolten tasa-arvon, rahoitusvakauden, ja terrorismin vastustamisen merkitystä.

Huippukokouksen yhteydessä USAn, Intian, Saudi Arabian ja EUn johtajat julkistivat kuljetusväylähankkeen, joka yhdistäisi Intian, Lähi-Idän ja Euroopan. Intia ˗ Lähi-Itä ˗ EU-väylä (IMEC) koostuu meriyhteydestä Intian länsirannikolta Lähi-Itään Omanin ja Arabiemiirikunnan satamiin, siitä edelleen junalla Israelin satamiin ja EUhun. Hanke pitää sisällään myös nopeiden datayhteyksien rakentamisen. Tämän lisäksi osapuolet julkistivat Afrikan väylän (Trans-African corridor) rakentamisen, joka yhdistäisi Afrikan luonnonvaroiltaan rikkaat sisämaat Sambian ja Keski-Afrikan tasavallan rautatieyhteydellä Angolan satamiin.

Intian G20 -puheenjohtajakauden tunnus

202338_ki4.png
Lähde: G20 India.


Näytä viikkokatsaus 2023/37 Näytä viikkokatsaus 2023/39