BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2023/26

Tilastoviraston mukaan teollisuustuotannon vuosikasvu hidastui toukokuussa 3,5 prosenttiin vuodentakaisesta. Niin ikään vähittäiskaupan vuosikasvu hidastui alle 13 prosenttiin huhtikuun yli 18 prosentista. Vähittäiskaupan vuosikasvu on yhä pirteää, sillä viime vuoden vertailuajankohtana Kiinassa oli laajat koronasulut, jotka vaikuttivat varsinkin kulutukseen. Erityisesti ravintolapalveluiden myynnin arvo, joka kattaa reilut 10 % vähittäiskaupasta, kasvoi toukokuussa selvästi (+35 % vuodentakaisesta). Myös autokauppa, joka kattaa lähes 10 % vähittäiskaupasta, oli pirteää (myynnin arvo +24 % vuodentakaisesta). Sen sijaan mm. ruuan, kuluttajaelektroniikan sekä rakennus- ja sisustusmateriaalien myynnin arvo laski. Tilastoviraston laskema ja kausitasoittama kuukausikasvu näyttää sekä teollisuustuotannon että vähittäiskaupan kasvaneen huhtikuuhun verrattuna.

Kiinteistömarkkinoiden ongelmat eivät ole helpottaneet ja toukokuussa asuntojen myynti laski pinta-alalla mitaten 20 % ja juaneissa 5 % vuodentakaisesta. Asuntojen myyntimäärät ovat kuitenkin viime kuukaudet pysyneet suunnilleen vuoden 2022 lopun tasolla, joten pohja asuntokaupassa saattaa olla saavutettu. Kiinteistösektorin tukitoimet on suunnattu keskeneräisten kohteiden valmiiksi saamiseen. Pinta-alalla mitaten rakennuksia valmistuikin toukokuussa 25 % vuodentakaista enemmän ja keskeneräisten kohteiden määrä oli 6 % vuodentakaista pienempi. Sen sijaan kiinteistöinvestointien ja uusien rakennusaloitusten lasku on jatkunut. Uusia rakennuksia on viime kuukausina alettu rakentaa pinta-alalla mitaten alle puolet vuosien 2020–2021 määrästä, ennen kuin rakennussektorin sääntelyä kiristettiin.

Asuntokaupan alamäki näyttää tasaantuneen tänä vuonna, mutta uusia rakennushankkeita aloitetaan yhä vähemmän

202326Ki_1.png

Lähteet: Kiinan tilastovirasto, CEIC ja BOFIT.

Kyselyihin perustuva kokonaistyöttömyysaste on laskenut hieman viime vuoden lopusta ja oli huhti-toukokuussa 5,2 %. Nuorisotyöttömyys (16–24-vuotiaat) on kuitenkin pysytellyt sitkeästi hyvin korkeana ja nousi 20,8 prosenttiin toukokuussa. Myös viranomaiset ovat huolestuneet nuorisotyöttömyydestä ja kesäkuussa Työvoima- ja sosiaaliturvaministeriö kertoi aloittavansa loppuvuoden kestävän kampanjan työttömien nuorten tukemiseksi.

Kiina kevensi kesäkuussa rahapolitiikkaa hieman (ks. Viikkokatsaus 24/2023). Lisäksi hallitus kertoi kesäkuun puolivälissä suunnitteilla olevasta talouden tukipaketista, jonka yksityiskohdista tullaan sen mukaan kertomaan myöhemmin. Ainoastaan tänä vuonna päättymässä ollutta sähkö- ja hybridiajoneuvojen veronalennusta on kerrottu jatkettavan seuraavat neljä vuotta. Markkinoilla odotetaan mahdollisia lisätukia rakennuttajille ja kevennyksiä asuntojen osto- ja lainaehtoihin sekä turvautumista jälleen infrastruktuuri-investointien lisäämiseen. Molemmissa on kuitenkin rajoitteensa. Asuntojen kysyntä ei piristy ilman sijoittajien luottamuksen palautumista ja toisaalta rahan syytäminen sektorille voisi vain pahentaa vanhoja velkaongelmia ja pahimmillaan johtaa uuteen kiinteistökuplaan. Infrastruktuuri-investointien kannattavuus on laskenut ja toisaalta alueiden rahoitustilanne heikentynyt selvästi, jolloin ne ovat aiempaa haluttomampia sijoittamaan uusiin suuriin investointihankkeisiin. Vaikka talouskasvu on ollut aiemmin odotettua hitaampaa, Kiinan uskotaan ilman laajoja elvytystoimiakin savuttavan tälle vuodelle maltilliseksi asetetun noin 5 prosentin kasvutavoitteen viime vuoden heikon vertailukohdan vuoksi.

Vientikysyntä väheni, mutta Kiinan Venäjän-kauppa vetää hyvin

Viennin kehitys oli heikkoa toukokuussa ja dollareissa mitaten viennin arvo laski 8 % vuodentakaisesta. Tuonnin arvo laski 5 %. Osin ulkomaankaupan arvon kehitys johtuu hintojen laskusta ja juanin heikkenemisetä. Tullin laskemien vientimäärien kehitys ei ollut yhtä heikkoa, vaan viennin määrä oli suunnilleen viime vuoden toukokuun tasolla. Tuonnin määrä sen sijaan kasvoi 7 % vuodentakaisesta. Tammi-toukokuussa viennin arvo dollareissa oli viime vuoden tasolla. Viennin arvo Yhdysvaltoihin (-15 % vuodentakaisesta), EU-maihin (-5 %) ja Taiwanille (-23 %) laski, kun vienti ASEAN-maihin (+7 %) kasvoi. Tuonnin arvo laski tammi-toukokuussa 6 %. Kiinan tärkeimmistä kauppakumppaneista tuonti väheni Etelä-Koreasta (-27 % vuodentakaisesta), Taiwanilta (-27 %) ja Japanista (-17 %).

Kiinan Venäjän-kauppa sen sijaan on kasvanut voimakkaasti kuluvana vuonna. Venäjän osuus on 3 % Kiinan viennistä ja 5 % tuonnista. Tammi-toukokuussa Venäjän-viennin arvo oli 75 % suurempaa ja tuonnin arvo 24 % suurempaa kuin viime vuoden vastaavana aikana. Verrattaessa vuoden 2019 tammi-toukokuuhun ennen Venäjän hyökkäyssotaa ja pandemiaa, sekä tuonnin että viennin arvo on tänä vuonna ollut yli kaksinkertainen. Ajoneuvojen vienti (nykyisin viidennes Kiinan Venäjän-viennistä) on lähes kolminkertaistunut vuodentakaiseen verrattuna. Öljyn- ja öljytuotteiden tuonnin arvo (lähes 80 % tuonnista) oli tammi-toukokuussa 22 % vuodentakaista suurempi.  Määrällisesti Kiina on tuonut raakaöljyä 24 % vuodentakaista enemmän. Venäjä on noussut Saudi-Arabian ohi Kiinan suurimmaksi öljyntuojamaaksi noin 18 % osuudella. Kiinan tullin tietojen mukaan Kiina maksoi toukokuussa venäläisestä raakaöljytonnista keskimäärin 528 dollaria, kun tonni saudiarabialaista öljyä maksoi 633 dollaria ja tuontiöljytonni keskimäärin 589 dollaria.

Osakemarkkinoiden alkuvuosi on ollut vaimea

Manner-Kiinan pörssikurssit nousivat viime vuoden lopussa ja tammikuussa talouden avautuessa Kiinan luovuttua laajoista koronarajoituksista. Tämän jälkeen suurin osa noususta on sulanut ja kesäkuun lopulla (29.6.) sekä Shanghain että Shenzhenin pääindeksit olivat 3 % viime vuoden lopun tasoa korkeammalla. Hongkongissa pörssikurssit olivat 4 % ja Shenzhenin pörssin kasvuyritysten ChiNext listalla 7 % viime vuoden lopun tasoa alempana. Samalla aikavälillä pörssikurssit Yhdysvalloissa (S&P 500) nousivat 14 % ja maailmalla keskimäärin (FTSE All World) 11 %.

Talouden odotettua hitaampi kasvu sekä rahapolitiikan päinvastainen viritys, kuin suuressa osassa muuta maailmaa, ovat saaneet ulkomaiset sijoittajat vähentämään omistuksiaan Manner-Kiinassa. Huhti-kesäkuussa ulkomaiset sijoittajat myivät omistamiaan osakkeita Shanghain ja Shenzhenin pörsseissä Hongkongin yhteistyöohjelman (stock connect) kautta 6 mrd. juanilla enemmän kuin ostivat osakkeita. Vastaavassa ohjelmassa kiinalaissijoittajien ostamien osakkeiden arvo Hongkongissa oli 47 mrd. juania suurempi kuin osakemyyntien arvo.

Edellä mainittujen tekijöiden seurauksena juanin kurssi on jatkanut heikentymistään. Juan dollarikurssi on nyt 8 % heikompi kuin tammikuun huipussaan. Kesäkuun lopulla (29.6.) dollarilla sai 7,25 juania. Kiinan keskuspankki ei näytä merkittävästi yrittäneen hillitä valuuttakurssin heikkenemistä päivittäin asetetun dollarin keskikurssin tai valuuttainterventioiden kautta. Valuuttavarannon arvo on pysynyt kuluvan vuoden suunnilleen muuttumattomana ja oli toukokuun lopussa 3 177 mrd. dollaria.

Pörssikurssit olivat kesäkuun lopulla suunnilleen vuoden alun tasolla

202326Ki_2.png

Lähteet: Macrobond ja BOFIT.

Reaalisia vuosimuutoksia ja kuluttajahinnat, %

202326Ki_3_2.png

Lähteet: Kiinan tilastovirasto, Kiinan tulli, WTO, CEIC ja BOFIT.

 


Näytä viikkokatsaus 2023/25 Näytä viikkokatsaus 2023/27