BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/43

Venäjän tulli ei ole julkaissut ulkomaankauppatilastoja Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Venäjän ulkomaankaupan kehitystä voidaan kuitenkin arvioida erilaisten vaihtoehtoisten indikaattoreiden avulla, esim. hyödyntämällä muiden maiden kauppatilastoja.

Keskeisten kauppakumppanimaiden tilastojen pohjalta arvioituna Venäjän tavaraviennin arvo kasvoi keväällä sodasta huolimatta. Taustalla olivat raaka-aineiden korkeat maailmanmarkkinahinnat, venäläisiin tavaroihin kohdistuvien tuontirajoitusten siirtymäajat sekä vaihtoehtoisten vientimarkkinoiden löytyminen etenkin Aasiasta. Viennin arvo näyttää kuitenkin kääntyneen laskuun viime kuukausina. Elokuussa viennin arvo oli silti yhtä suuri kuin sotaa edeltävinä kuukausina keskimäärin. Maiden väliset erot ovat suuria. Venäjän EU-maihin suuntautuvan viennin arvo oli elokuussa noin 20 % pienempi kuin sotaa edeltävinä kuukausina. Sitä vastoin Kiinan-viennin arvo oli elo-syyskuussa noin 50 % suurempi ja Intian-viennin arvo peräti 5–6-kertainen sotaa edeltävään tasoon verrattuna.  

Venäjän tavaratuonti supistui jyrkästi keväällä Venäjän hyökkäyksen jälkeen, mutta on sittemmin elpynyt jonkin verran. Elokuussa tuonnin arvo oli kauppakumppanimaiden tilastojen pohjalta arvioituna noin 30 % pienempi kuin sotaa edeltävinä kuukausina. Tuonti on supistunut, koska kysyntä Venäjällä on vähentynyt, pakotteet ovat rajoittaneet kauppaa ja maksuliikennettä Venäjän kanssa ja monet yritykset ovat itse päättäneet lopettaa liiketoimensa Venäjän kanssa. Myös tuonnissa maiden välillä on paljon vaihtelua. Venäjän EU:sta peräisin olevan tuonnin arvo oli elokuussa noin 50 % pienempi kuin sotaa edeltävinä kuukausina. Tuonti on supistunut jyrkästi myös monista sellaisista maista, jotka eivät ole asettaneet pakotteita Venäjälle: esim. Thaimaasta 35 % ja Vietnamista 60 %. Venäjän tuonti Kiinasta on kuitenkin jo elpynyt sotaa edeltäneelle tasolleen, ja tuonti Turkista on kaksinkertaistunut sotaa edeltävään tasoon verrattuna.      

Kauppakumppanimaiden tilastojen pohjalta arvioituna Venäjän tavaratuonti on elpynyt viime kuukausina

202243_v2.png

Lähteet: Eurostat, Macrobond, YK Comtrade, BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/42 Näytä viikkokatsaus 2022/44