BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/47

Euroopan komissio julkaisi heinäkuussa ehdotuksensa toimista, joilla voitaisiin tukea EU:n tänä vuonna hyväksyttyjen uusien kunnianhimoisempien päästötavoitteiden saavuttamista. Yksi ehdotukseen sisältyvistä toimista on ns. hiilirajamekanismi eli EU:n ulkopuolelta tuotujen tavaroiden sisältämiin kasvihuonekaasupäästöihin kohdistuva maksu. Hiilirajamekanismin tarkoituksena on hillitä hiilivuotoa eli saastuttavan tuotannon siirtymistä muihin maihin EU:n päästötavoitteiden kiristyessä. Tällä hetkellä hiilivuotoa hillitään ilmaisilla päästöoikeuksilla, mutta ne poistuisivat asteittain hiilirajamekanismin tullessa käyttöön. Komission ehdotuksen mukaan hiilirajamekanismi koskisi eräitä sementtituotteita, lannoitteita, teräs- ja alumiinituotteita sekä sähköä. Rajamekanismimaksu perustuisi EU:n sisäisen päästökauppajärjestelmän ETS:n päästöoikeuksien hintoihin. Se laskettaisiin tuontitavaroihin sisältyvistä, suoraan tuotannosta aiheutuvista päästöistä yrityskohtaisesti tai laskennallisten viitearvojen pohjalta. Rajamekanismin on määrä tulla voimaan vuoden 2026 alussa.   

Hiljattain julkaistussa BOFIT Policy Briefissa arvioidaan, että suurimmat kustannukset hiilirajamekanismista aiheutuisivat Venäjälle. Kustannuslaskelmiin liittyy huomattavasti epävarmuutta, mutta Venäjälle rajamekanismista aiheutuvat kustannukset voisivat olla noin 2 mrd. euron luokkaa vuodessa päästöoikeuksien hinnan ollessa noin 60 euroa tonnilta (kuten viime kuukausina keskimäärin). Tämä vastaisi 1,5 prosenttia EU:n koko tavaratuonnin arvosta Venäjältä vuonna 2019. Kustannusarvio koskee käytännössä vuotta 2035, jolloin ilmaiset päästöoikeudet eurooppalaisilta tuottajilta olisi poistettu. Järjestelmän alkuvaiheessa kustannukset olisivat huomattavasti pienemmät, koska EU-tuottajien saamat ilmaiset päästöoikeudet otetaan huomioon rajamekanismimaksua määriteltäessä.

Arvio EU:n suunnitteleman hiilirajamekanismin mahdollisista vuosikustannuksista eräille nouseville talouksille

202147_v2.png

Huom. Arvio pohjautuu vuoden 2019 tuontimääriin ja 60 euron ETS-päästöoikeuden hintaan.

Se heijastaa vuoden 2035 tilannetta, jolloin ilmaiset päästöoikeudet EU-tuottajilta on poistettu.

Lähde: BOFIT Policy Brief 10/2021.


Näytä viikkokatsaus 2021/46 Näytä viikkokatsaus 2021/48