BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/47

Ilmastonmuutokseen liittyvät kysymykset ovat saaneet huomattavasti aiempaa enemmän huomiota Venäjän talouspoliittisessa keskustelussa viime aikoina. Keskustelu on keskittynyt pääosin muiden maiden ilmastonmuutoksen vastaisista toimista Venäjälle aiheutuviin riskeihin. Varsinaisen ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat jääneet vähemmälle huomiolle.

Presidentti Vladimir Putin ilmoitti lokakuussa Venäjän tähtäävän hiilineutraaliuteen vuoteen 2060 mennessä. Tavoitteen tukemiseksi Venäjällä hyväksyttiin hiljattain vuoteen 2050 ulottuva ns. vähäpäästöisen talouskasvun strategia. Strategian tavoitteena on turvata Venäjän kansainvälinen kilpailukyky ja vakaa talouskehitys globaalin energiamurroksen keskellä. Strategian mukaan Venäjän talous tulee kasvamaan 3 % vuodessa vuosina 2031–2050 samaan aikaan kun kasvihuonepäästöt vähenevät. Useimmissa arvioissa Venäjän BKT:n pitkän aikavälin potentiaaliseksi kasvuksi arvioidaan noin 1,5 % vuodessa.     

Strategian mukaan Venäjän kasvihuonepäästöt kasvavat hieman vielä vuoteen 2030 saakka, mutta vuonna 2050 nettopäästöjen on määrä olla 60 % pienemmät kuin vuonna 2019. Nettovähennyksestä pääosa suunnitellaan katettavan lisäämällä metsien hiilinieluja. Metsien hiilensidontakapasiteetin on määrä kaksinkertaistua vuoden 2019 tasosta vuoteen 2050 mennessä. YK:n alaisen UNFCCC:n tilastojen mukaan Venäjän kapasiteetti on vähentynyt viimeisen vuosikymmenen aikana.

Varsinaisten päästöjen kaavaillaan strategiassa olevan vuonna 2050 noin 14 % pienemmät kuin vuonna 2019. Päästöjä aiotaan vähentää mm. lisäämällä ydinvoiman, vesivoiman ja uusiutuvien energianlähteiden käyttöä sähköntuotannossa sekä käyttämällä tehokkaampaa teknologiaa kivihiileen pohjautuvassa sähköntuotannossa. Liikennettä aiotaan sähköistää ja asuinrakennusten energiatehokkuutta kohentaa. Yksityiskohtaisemmat suunnitelmat päästöjä vähentävistä toimenpiteistä on määrä julkaista myöhemmin.


Näytä viikkokatsaus 2021/46 Näytä viikkokatsaus 2021/48