BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/32

Keskuspankin valuutta- ja kultavaranto on kasvanut tänä vuonna nopeasti. Varanto oli 1.8. noin 520 mrd. dollaria, joka vastaa puolentoista vuoden tavaroiden ja palvelujen tuontia.

Varannon nousu johtui vuosien 2017−2018 tapaan valtaosin valuutan ostoista, joita keskuspankki tekee kotimaisilla valuuttamarkkinoilla finanssiministeriölle. Ministeriö tilaa keskuspankilta valuuttaa valtion budjettiin kertyvillä ylimääräisillä öljyverotuloilla siinä tahdissa, kun näitä tuloja kertyy.

Keskuspankin varantoa on lisännyt myös kullan ostaminen varantoon, mikä on jatkunut tänä vuonna lähes yhtä runsaana kuin edellisvuosina. Lisäksi kullan hinnan jyrkkä nousu kohotti kesäkuussa varannon arvoa tuntuvasti. Varannosta viidesosa on kullassa. Maailman keskuspankeista Venäjän keskuspankilla on viidenneksi eniten kultaa.

Venäjän valuutta- ja kultavaranto 2006–2019

Lähde: Venäjän keskuspankki.


Näytä viikkokatsaus 2019/31 Näytä viikkokatsaus 2019/33