BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/06

Keskuspankki ja pankkisektorin sääntelyviranomainen (CBIRC) sallivat tammikuussa liikepankkien laskea liikkeelle ns. jatkuva lainoja (perpetual bonds). Bank of China laski 25.1. liikkeeseen ensimmäisen tällaisen lainan arvoltaan 40 mrd. juania (6 mrd. USD).

Jatkuvien lainojen liikkeellelasku lisää pankin omia pääomia (additional Tier 1), mikä puolestaan mahdollistaa sen lainanannon kasvattamisen. Järjestelyn taustalla on huoli pankkien vakavaraisuudesta, sillä joidenkin erityisesti pienempien kiinalaispankkien vakaavaraisuusaste on jo lähellä minimivaatimustasoa. Taseen ulkopuolisten varjopankkisektorin instrumenttien käytön väheneminen on kasvattanut pankkien taseita, mikä myös edellyttää pääomapuskureiden vahvistamista. IMF kehotti Kiinaa viimeisimmässä rahoitusjärjestelmän vakausarviossaan pankkisektorin pääomien lisäämiseen.

Liikepankit voivat käyttää hyvän luottoluokituksen saaneita jatkuvia lainoja, kuten suurinta osaa muistakin joukkovelkakirjalainoista, keskuspankkiluototuksen vakuutena. Kysynnän lisäämiseksi CBIRC salli myös vakuutusyhtiöiden sijoittaa pankkien liikkeelle laskemiin jatkuviin lainoihin. Lisäksi keskuspankki otti käyttöön jälleen uuden politiikkavälineen, jolla rahoitusyhtiöt voivat vaihtaa (swap) vakaavaraisten pankkien liikkeeseen laskemia jatkuvia lainoja keskuspankin velkakirjoihin korkeintaan kolmen vuoden ajaksi kerrallaan. Swap-operaatiossa saadulla keskuspankin velkakirjalla ei voi käydä kauppaa, mutta sitäkin voidaan käyttää vakuutena mm. keskuspankkiluototuksessa.

Monimutkaisen oloisella swap-järjestelyllä tähdätään jatkuvien lainojen kysynnän kasvattamiseen, minkä toivotaan tukevan pankkien pääomittamista. Swap-operaatiot eivät kevennä rahapolitiikan viritystä. Keskuspankki ei osta liikepankkien jatkuvia lainoja, mutta vaihtaa niitä määräajaksi omiin velkakirjoihinsa, joiden uskotaan olevan sijoittajien silmissä houkuttelevampia.

Rahapolitiikan heikko välittyminen on viime aikoina ollut näkyvästi esillä Kiinan taloustilannetta koskevissa keskusteluissa. Lehtitietojen mukaan keskuspankki ohjeisti vastikään liikepankkeja pitämään lainanannon kasvun ja uusien lainojen määrän vähintään samalla tasolla kuin viime vuoden vastaavaan aikaan. Keskuspankki on tarjonnut pankkisektorille runsaasti likviditeettiä, mutta talouskasvun hidastuessa yritysten lainojen kysyntä ja pankkien halukkuus lainata riskisille yrityksille näyttää vähentyneen. Tällöin ylimääräinen likviditeetti voi reaalitalouden sijaan valua muihin kohteisiin. 


Näytä viikkokatsaus 2019/05 Näytä viikkokatsaus 2019/07