BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/06

Tammikuun lopulla Kiinan arvopaperivalvontakomissio (CSRC) julkaisi lakiluonnoksen, jonka tavoitteena on lisätä maahan virtaavia ulkomaisia arvopaperisijoituksia. Luonnoksen mukaan nykyistä sijoitusten kiintiöjärjestelmää yksinkertaistetaan, lupamenettelyä helpotetaan ja sijoitusinstrumenttien valikoimaa laajennetaan.

Lakiluonnos tähtää ulkomaisille institutionaalisille sijoittajille suunnattujen QFII- ja RQFII-ohjelmien yhdistämiseen ja lupaprosessin helpottamiseen. Lisäksi ohjelman puitteissa voitaisiin jatkossa sijoittaa muihinkin instrumentteihin kuin julkisesti noteerattuihin osakkeisiin ja joukkovelkakirjoihin. Uusia instrumentteja olisivat mm. rahoitus- ja raaka-ainemarkkinoiden johdannaiset.

Vuonna 2002 esitelty QFII-ohjelma sai vuonna 2011 rinnalleen RQFII-ohjelman, joka mahdollistaa Manner-Kiinan ulkopuolelta hankittujen juanien sijoittamisen kiinalaisiin arvopapereihin. Nämä ohjelmat olivat pitkään pääasialliset kanavat ulkomaisille sijoittajille Kiinan osake- ja bondimarkkinoille. Tammikuun puolivälissä QFII-ohjelman kiintiö kaksinkertaistettiin 300 mrd. dollariin, vaikka vanhastakaan kiintiöistä ei ollut käytössä kuin noin 100 mrd. dollaria. RQFII-ohjelman kiintiö on 1 940 mrd. juania (280 mrd. USD) eikä siitäkään ole käytetty kuin alle 650 mrd. juania (vajaat 100 mrd. USD). Vuoden 2015 jälkeen Manner-Kiinan ja Hongkongin pörssi- ja bondikytkökset ja muut vapautustoimet ovat vähentäneet QFII- ja RQFII-ohjelmien suhteellista merkitystä ulkomaisen pääoman tuonnissa Kiinaan.

Kiinan osake- ja velkakirjamarkkinat ovat kolmanneksi suurimmat Yhdysvaltojen ja Japanin jälkeen, mutta toistaiseksi ulkomaisen pääoman osuus on vain parin prosentin luokkaa. Investoijien silmissä Kiinan houkuttelevuutta lisää länsimaisten luottoluokittajien pääsy markkinoille, sillä S&P Global sai tammikuussa luvan aloittaa velkakirjojen luottoluokitukset Kiinan interbank-markkinoilla. Kiinnostusta lisää myös kiinalaisten arvopapereiden vähitellen tapahtuva liittäminen kansainvälisiin rahoitusmarkkinaindekseihin. Viime vuoden kesäkuussa osakeindeksituottaja MSCI aloitti hyvin pienellä painolla mannerkiinalaisten osakkeiden liittämisen globaaleihin indekseihinsä. Bloombergin tuore ilmoitus ottaa huhtikuusta alkaen vähitellen mukaan Kiinan valtion ja politiikkapankkien bondeja Bloomberg Barclays Global Aggregate indeksiin on ensiaskel kiinalaisten velkakirjojen hivuttautumisessa kansainvälisiin sijoitusindekseihin. Muut indeksituottajat ovat ilmoittaneet vastaavista toimista.

Kiinan rahoitusmarkkinoiden vapautustoimet ovat keskittyneet maahan tulevan pääoman sallimiseen ja houkuttelemiseen. Portfoliosijoitukset Kiinasta ulos ovat edelleen tiukasti säädellyt. Pörssikytkösten ohella Kiinasta on mahdollista sijoittaa ulkomaisiin arvopapereihin Hongkongin ja Kiinan vuonna 2015 sopiman vastavuoroisen MRF-järjestelyn (Mutual Recognition of Funds) kautta. Kuitenkin vain alle parikymmentä rahastoa on toistaiseksi saanut luvan markkinoida itseään kiinalaissijoittajille, kun taas Hongkongissa ulkomaalaiset ovat voineet sijoittaa noin 50 kiinalaisrahastoon. Viime viikolla amerikkalainen JPMorgan Asset Management sai pitkän lupaprosessin jälkeen markkinointiluvan kahdelle kiinalaissijoittajille suunnatulle rahastolleen MRF:n puitteissa.


Näytä viikkokatsaus 2019/05 Näytä viikkokatsaus 2019/07