BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/25

Viime viikolla hallitus pääsi sopuun pitkään keskustellusta ehdotuksesta eläkeiän nostosta. Sen mukaan eläkeikää nostettaisiin ensi vuoden alusta lähtien 6 kuukaudella joka vuosi. Miesten eläkeikä nousisi nykyisestä 60 vuodesta 65:een ja naisten 55 vuodesta 63:een tiettyjä poikkeusryhmiä lukuunottamatta.

Eläkemenot haukkaavat jo neljänneksen Venäjän valtiontalouden menoista. Ne ovat kasvaneet mm. odotetun eliniän noustessa (nyt miehillä 67 ja naisilla 77 vuotta), vaikka eläkkeitä on nostettu melko maltillisesti. Viime vuonna keskimääräinen vanhuuseläke oli runsaat 14 000 ruplaa (noin 200 euroa) kuukaudessa.

Viime vuonna noin neljännes Venäjän väestöstä eli runsaat 36 milj. henkilöä sai vanhuuseläkettä. Rosstatin mukaan heistä 24 % kävi myös töissä. Näiden henkilöiden määrä näyttää vähentyneen voimakkaasti viime vuosina mm. indeksikorotusten poistuttua työssäkäyviltä eläkeläisiltä.

Hallitus lähetti duumaan myös ehdotuksen arvonlisäveron (ALV) korotuksesta 18 %:sta 20 %:iin ensi vuoden alusta. Alennetut arvonlisäkannat mm. elintarvikkeille ja lääkkeille säilyisivät kuitenkin ennallaan. Hallituksen arvion mukaan korotus toisi federaatiobudjettiin lisätuloja 620 mrd. ruplaa (9 mrd. euroa) vuosittain.

Muutoksilla on pääosin määrä rahoittaa presidentti Putinin toukokuun ukaasin vaatimia menoja. Hallituksessa oli esillä myös muutamia muita toimia ukaasien rahoittamiseksi sekä veronkorotusten kompensoimiseksi, mutta ne eivät ainakaan vielä edenneet duumaan.

Venäläiset talousasiantuntijat ovat ottaneet tyytyväisinä vastaan ehdotuksen eläkeiän nostosta, mutta kritisoineet ALV:n korotusta sen talouskasvua hillitsevästä vaikutuksesta. Kansalaisten keskuudessa eläkeiän nosto ei ole suosittu: tuoreessa kyselyssä jopa 92 % vastaajista vastusti hallituksen ehdotusta ja ammattiyhdistysten ehdotusta vastustava verkkoaddressi on kerännyt jo yli miljoona allekirjoitusta. Eräät politiikantutkijat ovatkin arvioineet, että hallituksen ehdotus on tarkoituksella melko ankara, jotta sitä voidaan tarvittaessa pehmentää ennen hyväksymistä.


Näytä viikkokatsaus 2018/24 Näytä viikkokatsaus 2018/26