Kesätyöpaikkojen hakuaika on 27.1.–27.2., eli hakemusten viimeinen jättöpäivä on 27.2.2011.

- Tee vapaamuotoinen hakemus ja liitä siihen CV ja opintorekisteriote.
- Lähetä vain Microsoftin tiedostoja ja lisäksi pdf:iä ja rtf:iä.
- Lähetä hakemuksesi liitetiedostoineen sähköpostilla BOFITin yhteyshenkilölle: liisa.mannila (at) bof.fi.
- Lisää sähköpostin otsikkokenttään merkintä Kesätyö 2011.

Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto / BOFIT
Yksikkö/toimisto SIIRTYMÄTALOUKSIEN TUTKIMUSLAITOS (BOFIT)
Sijaisuusaika 16.5.–19.9.2011
Tehtävät
Osastosihteerin ja tietoasiantuntijan sijainen. Tehtävä toimia osastosihteerin sijaisena ja osallistua laitoksen tietopalveluun. Osastosihteerin monipuoliseen toimenkuvaan kuuluvat mm. puhelinliikenteen hoito, matkajärjestelyt, ulkomaisten vierailevien tutkijoiden avustaminen, sähköistä- ja muuta arkistointia.
Tietopalvelussa tehtäviin kuuluvat mm. Internet-sivujen päivitys ja seurantajulkaisujen kokoaminen ja lähettäminen
Toivottava koulutus AMK/ Sihteerikoulutus
Kielitaito Englanti, muu kielitaito eduksi
IT-taidot MS-Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint)
Toivottava työkokemus Arvostamme vastaavaa, osoitettua työkokemusta
Erityisosaaminen Yhteistyökyky
Lisätietoja antava henkilö, sähköpostiosoite ja puhelin  Osastosihteeri Liisa Mannila, p. 010 831 2268, liisa.mannila@bof.fi, tietoasiantuntija Tiina Saajasto, p. 010 831 2287, tiina.saajasto@bof.fi
Henkilö, jolle hakemukset lähetetään Liisa Mannila, liisa.mannila (at) bof.fi

 

Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto / BOFIT
 
Yksikkö/toimisto SIIRTYMÄTALOUKSIEN TUTKIMUSLAITOS (BOFIT)
Sijaisuusaika 16.5.–16.9.2011
Tehtävät Kohdemaiden talouksien seurantaan osallistuminen ja seurantaraporttien kirjoittaminen, erilaiset selvitykset kohdemaista
Toivottava koulutus Yliopisto/kansantalous tai rahoitus,opinnot loppuvaiheessa
Kielitaito Sujuva suomen kielen kirjallinen taito välttämätön, venäjän tai kiinan taito suureksi eduksi
IT-taidot MS-Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint),ekonometristen ohjelmien hallinta eduksi
Toivottava työkokemus Arvostamme relevanttia työkokemusta.
Erityisosaaminen -
Lisätietoja antava henkilö, sähköpostiosoite ja puhelin Iikka Korhonen, iikka.korhonen@bof.fi, p. 010 831 2272
Henkilö, jolle hakemukset lähetetään Liisa Mannila, liisa.mannila (at) bof.fi

 

Kesätyöpaikat Suomen Pankissa vuonna 2011
http://www.suomenpankki.fi/link/9304383148ef4d34bb96c07583814f90.aspx?epslanguage=fi