Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT ennustaa Venäjän BKT:n kasvavan vuosina 2011–2012 alle 4,5 % vuodessa ja kasvun hidastuvan vuonna 2013 alle 4 prosenttiin. Öljyn hinnan oletetaan laskevan ennustejaksolla vain hieman. Tuonti on elpynyt odotettua nopeammin. Sen arvioidaan kasvavan tänä vuonna lähemmäs 20 % ja vuosina 2012–2013 vajaat 10 % vuodessa. Ennusteen riskit painottuvat enimmäkseen arvioitua heikomman kehityksen suuntaan. Maailmantalouteen liittyy riski öljyn ja Venäjän muiden vientihyödykkeiden hintojen laskusta. Maailmantalouden epävarmuus voi saada venäläiset kuluttajat varovaisiksi ja lisätä investoijien kokemaa epävarmuutta.
 
Kiinan talouskasvu on alkuvuonna hidastunut odotetusti, kun lainanantoa on kiristetty inflaation hillitsemiseksi. Hidastumisesta huolimatta kasvu jatkuu vahvana. BOFIT ennustaa Kiinan BKT:n kasvavan tänä vuonna 9 % ja vuosina 2012–2013 noin 8 % vuodessa. Myönteisen kehityksen jatkuminen Kiinassa edellyttää, että taloustilannetta tärkeillä vientimarkkinoilla Euroopassa ja Yhdysvalloissa ei päästetä kärjistymään. Kiinan kiinteistösektorilla ja rahoitusmarkkinoilla piilee ongelmia, joiden hallinta edellyttää nopean talouskasvun jatkumista.

BOFIT-ennusteet löytyvät täältä.
 

Lisätietoja

  • vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, puh. 010 831 2834 / vesa.korhonen(at)bof.fi (Venäjä)
  • vanhempi ekonomisti Jouko Rautava, puh. 010 831 2280 / jouko.rautava(at)bof.fi (Kiina)
  • tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen, puh. 010 831 2272 / iikka.korhonen(at)bof.fi (Venäjä ja Kiina)