BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2024/24

Vuodesta 2014 lähtien Intiaa hallinnut Bharatiya Janata Party (BJP) eli Intian kansanpuolue säilytti odotusten mukaan asemansa selvästi suurimpana puolueena juuri päättyneissä vaaleissa, joissa valittiin kansanedustajat Intian kaksikamarisen eduskunnan alahuoneeseen. BJP sai 240 paikkaa 543:sta kansanedustajan paikasta. Kongressipuolue pääsi toiseksi suurimmaksi puolueeksi 99 edustajalla. Vaikka BJP:n voitto on selvä, sen vaalitulos heikkeni merkittävästi edellisiin vaaleihin verrattuna. Siten BJP:n valta-asema nojaa entistä vahvemmin yhteistyöhön muiden puolueiden kanssa. BJP:n hallituskumppaneiden tuki mahdollistaa BJP:n jatkamisen päähallituspuolueena Narendra Modin johdolla myös seuraavalla vaalikaudella.

Tulevan hallituksen toimikauden alkua siivittää vahva talouskasvu, joka oli uusimpien arvioiden mukaan 8,2 % maaliskuussa päättyneen fiskaalivuoden 2023/24 aikana. Talouden suotuisa kehitys nojasi erityisesti kiinteisiin investointeihin, jotka kasvoivat 9 % osin valtion ja osavaltioiden tukemana. Kulutuksen kasvu jäi sen sijaan melko vaisuksi ja oli 4 % yksityisellä ja 2 % julkisella puolella. Kun vienti kasvoi vain 3 % ja tuonti 11 %, nousi kauppataseen vaje reiluun 2 prosenttiin BKT:sta.

Talouskehitys näyttää jatkuneen nopeana myös viime kuukausina. Tilanne on erityisen suotuisa palvelusektorilla, jossa ostopäällikköindeksit (PMI) ovat hiponeet ennätyksiä. Teollisuuden kasvu näyttää hieman hidastuneen huipputasoiltaan, mutta on edelleen melko vahvaa.

Keskeisissä ennusteissa oletetaan Intian talouden jatkavan reipasta kasvua myös lähivuosina. Esim. IMF:n ja Intian keskuspankin keväiset kasvuennusteet asettuvat 6–7 %:n haarukkaan lähivuosille. Uskoa kasvun jatkumiseen ripeänä tukee kansantalouden kohtalainen tasapaino, joka mahdollistaa talouspolitiikan jatkumisen likimain nykyisen kaltaisena. Ulkomaankauppa on hieman alijäämäistä, mutta vaje on sen verran pieni, että se on rahoitettavissa ulkomaisilla sijoituksilla Intian kasvaville markkinoille. Julkinen talous on alijäämäinen ja julkinen velka on jo melko korkea suhteessa BKT:hen (83 %), mutta velkasuhde on stabiili nopean talouskasvun oloissa. Inflaatiovauhti (toukokuussa 4,8 %) on keskuspankin tavoitehaarukan sisällä.

Tulevan hallituksen keskeisenä haasteena ovat talousuudistukset. Narendra Modin hallitus on aktiivisesti ajanut talousuudistuksia, mutta niiden läpivienti on osoittautunut hankalaksi. Esimerkiksi työmarkkinoiden ja maatalouden tehostamiseen tähtäävät lainsäädäntöhankkeet epäonnistuivat menneen vaalikauden aikana. Intian nuoren väestön työllistymisen kannalta olisi myös tärkeää saada vauhtia teolliseen kehitykseen. EU:n ja Intian meneillään olevat kauppaneuvottelut osaltaan näyttävät, millaisen linjan Intian uusi hallitus kehityspolitiikassaan valitsee.

Intian BKT kasvoi jälleen ripeästi fiskaalivuonna 2023/2024
202424_Ki1.png
Huom. Fiskaalivuosi viittaa ajanjaksoon huhtikuusta maaliskuuhun.
Lähteet: Intian tilastolaitos, BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2024/23 Näytä viikkokatsaus 2024/25