BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/48

OECD julkaisi marraskuun puolivälissä uudet arvonlisäpohjaisen kaupan tilastonsa (Trade in Value Added, TiVA). Uudet tilastot kattavat 66 taloutta ja 45 toimialaa vuosina 1995–2018. Niiden mukaan Kiinan kuluttama ulkomainen arvonlisä (sisältää tavarat ja palvelut) on jatkanut nopeaa kasvuaan ja vuonna 2018 se oli arvoltaan jo 75 % verrattuna Yhdysvaltojen ja 90 % euroalueen ulkoimaisen arvonlisän kulutuksen arvosta. Eniten Kiina kulutti yhdysvaltalaista arvonlisää (12 % Kiinan ulkomaisen arvolisän kulutuksesta), japanilaista (8 %), korealaista (7 %), saksalaista (5 %) ja australialaista (5 %).

Kiinasta ulkomaille viety arvonlisä on myös kasvanut vahvasti ja OECD:n tilastojen mukaan ulkomailla kulutetaan jo yhtä paljon kiinalaista arvonlisää kuin amerikkalaista. Kiinan ja Yhdysvaltojen keskinäisriippuvuutta korostaa se, että kiinalaisen arvonlisän selvästi suurin kuluttaja ulkomailla on Yhdysvallat 24 prosentin osuudella vuonna 2018. Japani on toiseksi suurin kuluttaja 8 prosentin osuudella ja muiden maiden osuudet olivat alle 5 %. Vastaavasti Yhdysvalloille tärkein ulkomaisen arvonlisän lähde on Kiina.

Suomelle Kiina oli vuonna 2018 Yhdysvaltojen jälkeen yhtä tärkeä suomalaisen arvonlisänkuluttaja kuin Ruotsi ja Saksa noin 8 prosentin osuudella. Venäjä oli vajaan 6 prosentin osuudellaan viidenneksi tärkein. Vaikka Kiinan prosenttiosuus suomalaisen ulkomaille viedyn arvonlisän kulutuksesta on suuri ja kasvanut tasaisesti, suomalaisen arvonlisän ulkomainen kulutus ylipäätään on kasvanut moniin muihin maihin nähden nihkeästi, etenkin vuonna 2008 puhjenneen kansainvälisen finanssikriisin jälkeen. Näin ollen Kiinan kuluttamasta ulkomaisesta arvonlisästä Suomen osuus on supistunut alle 0,3 prosenttiin vuonna 2018, kun osuus oli vuosituhannen vaiheessa Kiinan liittyessä WTO:hon vielä kolme kertaa suurempi (ks. BOFIT Kiina-tietoisku 2021 tallenne).

Yhdysvallat on tärkein suomalaisen arvonlisän kuluttaja

202148_k3.png

Lähteet: OECD TiVA 2021 ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/47 Näytä viikkokatsaus 2021/49