BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2018/49

Argentiinan G20-kokouksessa saatiin puristettua päätöslauselma, jossa jäsenet sitoutuvat välttämättömiin uudistuksiin WTO:n toiminnan parantamiseksi. Kiinan kehitys ja sen harjoittama talouspolitiikka ovat suurelta osin syynä siihen, miksi kehittyneet maat ajavat järjestön uudistamista.

Yhdysvallat on esittänyt kovinta kritiikkiä WTO:ta ja Kiinan harjoittamaa järjestelmän hyväksikäyttöä kohtaan, joten hyvänä merkkinä voidaan pitää Yhdysvaltojen sitoutumista monenkeskisen kauppapolitiikan kehittämiseen. Kiinan sitoutumisen osalta taas on tärkeää, että se on itse mukana kehittämässä pelisääntöjä. Lähtökohta uudistuksille on kuitenkin äärimmäisen vaikea, sillä jäsenmaiden näkemykset uudistusten sisällöstä ovat kaukana toisistaan. Mitään konkreettista uudistusten sisällöstä ei Buenos Airesissa saatukaan kirjattua.

Kiinan näkökulmasta vaikein asia WTO:n uudistamisessa on länsimaiden vaatimukset julkisten tukien ja muiden markkinoita vääristävien toimien leikkaamisesta, jotka kohdistuvat erityisesti Kiinaan ja nouseviin talouksiin. Johtavana kauppamahtina Kiinan on tässä kysymyksessä enää vaikea vedota kehitysmaastatukseen ja vaatia erivapauksia.

WTO ja monenkeskinen kauppajärjestelmä ovat syvimmässä kriisissä vuosikymmeniin. Kriisin keskiössä ovat Yhdysvallat ja Kiina sekä niiden keskinäiset kauppakiistat.  Maiden Buenos Airesissa sopimat kahdenväliset neuvottelut seuraavien kolmen kuukauden aikana voivatkin antaa viitteitä myös siitä, onko WTO:n uudistaminen nykyoloissa ylipäätään mahdollista vai syveneekö kriisi senkin osalta.


Näytä viikkokatsaus 2018/48 Näytä viikkokatsaus 2018/50