BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2016/13

Rosstatin arvion mukaan Venäjällä oli vuoden 2016 alussa 146,5 miljoonaa asukasta. Arvioon sisältyy myös Venäjän keväällä 2014 itseensä liittämien Krimin ja Sevastopolin 2,3 miljoonaa asukasta. Rosstat arvioi Venäjän väestön kääntyneen viime vuosina hienoiseen, keskimäärin 0,2 prosentin kasvuun (pl. Krim ja Sevastopol).

Kasvu on johtunut lähinnä IVY-maista Venäjälle suuntautuvasta maahanmuutosta. Nettomaahanmuutto on kuitenkin supistunut ja viime vuonna esim. uzbekistanilaisten maahanmuuttajien nettovirta oli aiemmista vuosista poiketen negatiivinen. Tilastoidut maahanmuuttovirrat ovat Venäjällä muutamia satoja tuhansia vuosittain, mutta tilastoimattomien virtojen on arvioitu olevan huomattavasti suurempia.

Venäjän työikäisen väestön määrä on supistunut jo viimeisen vuosikymmenen ajan ja saman kehityksen odotetaan jatkuvan myös tulevina vuosina. Rosstatin perusennusteen mukaan työikäinen väestö vähenee vuosittain keskimäärin 0,5 % ja YK:n mukaan 0,9 % vuosina 2016-30. Työikäisen väestön väheneminen rajoittaa osaltaan Venäjän talouden kasvuedellytyksiä ja heikentää talouden huoltosuhdetta. 

Venäjällä etenkin eläkeikäisen väestön osuus kasvaa. Odotettu elinikä on noussut viime vuosina naisilla 77 vuoteen ja miehillä 66 vuoteen. Erityisesti miesten odotettu elinikä on kuitenkin yhä varsin matala kansainvälisessä vertailussa, sillä esim. tulotasoltaan huomattavasti köyhemmässä Kiinassa miehet elävät selvästi vanhemmiksi kuin Venäjällä. Väestön vanhentuessa myös talouden eläkemenot ovat kasvaneet. Venäjän eläkejärjestelmä kaipaakin kipeästi uudistuksia, sillä sen rahoittamisessa on jo nyt vaikeuksia.

Syntyvyys on noussut selvästi 1990-luvun lopun kuopasta ja viime vuosina syntyvyys on hienoisesti ylittänyt kuolleisuuden. Nyt syntyvyys on Venäjällä 1,8 eli samaa luokkaa kuin muissa saman tulotason maissa keskimäärin.

Venäjän väestöstä 75 % asuu Uralin länsipuolella sijaitsevilla alueilla. Osuus on hieman kasvanut viimeisen vuosikymmenen aikana suurimpien kaupunkien läheisyyteen painottuvan sisäisen muuttoliikkeen ja eteläisten tasavaltojen muuta maata korkeamman syntyvyyden vuoksi.

Venäjän työikäisen väestön kehitys 
201613v.png
Lähteet: Rosstat, YK.  


Näytä viikkokatsaus 2016/12 Näytä viikkokatsaus 2016/14