Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitos BOFIT ennustaa Kiinan talouskasvun hidastuvan lähivuosina sekä rakenteellisten että suhdannetekijöiden takia. Tänä vuonna kasvun odotetaan olevan noin 4 prosenttia ja jäävän 3 prosentin paikkeille vuosina 2025–2026. Kiinan tilastojen ongelmat hankaloittavat taloustilanteen arvioimista.

Kiinan bruttokansantuote kasvoi viime vuonna virallisten tilastojen mukaan 5,2 prosenttia. BOFITin arvion mukaan todellinen talouskasvu on viime vuosina jäänyt jonkin verran virallisesti ilmoitettua hitaammaksi. Alkuvuoden talouskehitys on ollut suhteellisen pirteää teollisuuden vetämänä. Talouden kokonaiskuvassa ei kuitenkaan ole tapahtunut aiempaan ennusteeseen verrattuna suurta muutosta. BOFIT ennustaa Kiinan talouden kasvavan noin 4 prosenttia kuluvana vuonna. Vuosina 2025–2026 kasvun ennustetaan jäävän 3 prosentin paikkeille. Tilastojen osin entisestään heikentynyt laatu vaikeuttaa taloustilanteen arviointia ja lisää ennusteen epävarmuutta.

Kiinan talouskasvua rajoittavat väestön ikääntyminen, liiketoimintaympäristön heikkeneminen ja Kiinan kommunistisen puolueen kiristyvä ote taloudesta. Uusi kiinteistörakentaminen ja asuntokauppa ovat vähentyneet huomattavasti. Lisäksi jännitteet Kiinan ja sen kauppakumppanien välillä sumentavat vientiteollisuuden näkymiä. Näiden tekijöiden ei odoteta merkittävästi helpottuvan ennustejaksolla. Hyvin korkeiksi nousseet velka-asteet ja julkisen talouden tilan heikkeneminen rajoittavat ongelmien hoitamista sekä aiheuttavat paineita finanssipolitiikalle ja rahoitussektorin riskinsietokyvylle. Talouskasvun vahvistamiseksi kaivattaisiin uudistuksia ja julkisten varojen suuntaamista kokonaistuottavuutta ja kotimaista kulutusta tukeviin kohteisiin.

"Kiina on pyrkinyt siirtämään talouspolitiikan painopistettä teollisuuden ja erityisesti korkean teknologian tukemiseen. Kiinteistösektorin kriisi on pakottanut Kiinaa muuttamaan talouden kasvumallia pois rakennusinvestointivetoisesta kasvusta. Painopisteen muutos rakentamisesta ja infrastruktuuri-investoinneista tuottavuuden parantamiseen olisi tervetullutta”, vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen BOFITista sanoo.

Valtiovetoinen tuotannon lisääminen voi kuitenkin johtaa hukkainvestointeihin ja ylikapasiteettiin monilla aloilla, varsinkin kun kotimainen kysyntä on suhteellisen vaimeaa. Investoinnit tuotantokapasiteettiin ylläpitävät Kiinan-viennin jo nykyisellään erinomaista hintakilpailukykyä.

”Edullisen vientituotannon lisääminen voi kasvattaa jännitteitä Kiinan ja sen kauppakumppanien välillä”, Nuutilainen toteaa.

» Lue lisää verkossa
» Lataa julkaisu (PDF)

LISÄTIETOJA

Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen,
puh. 09 183 2518 / riikka.nuutilainen@bof.fi

Tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen
puh. 09 183 2272 / iikka.korhonen(at)bof.fi