Venäjän laajamittainen hyökkäys Ukrainaan ja sen vuoksi asetetut talouspakotteet ajoivat Venäjän talouden kriisin partaalle maaliskuussa 2022. Tammi-helmikuun vahva talouskasvu kääntyi nopeasti taantumaksi. Monilla aloilla tuotanto supistui kysynnän hiipuessa tai
pakotteiden rajoittaessa komponenttien saatavuutta. Toisaalta julkisten menojen ja erityisesti julkisten investointien kasvu tuki taloutta. Talouspolitiikassa siirryttiin kohti sotataloutta.

Bruttokansantuotteella mitattuna Venäjän talous supistui viime vuonna 2,1 %. Kuluvan vuoden näkymät eivät ole tätä optimistisempia. Epävarmuus ja pakotteet rajoittavat kotimaista kysyntää samalla kun vienti supistuu. Talouskasvu nojaa edelleen vahvasti julkisen sektorin tukeen. Sodan seurauksena alkanut rakennemuutos kohti valtiojohtoisempaa omavaraistaloutta tulee olemaan riskialtis prosessi. Rakennemuutoksen vuoksi Venäjän talouden tuottavuus heikkenee ja pitkän aikavälin kasvuvauhti hidastuu.

» Lue lisää verkossa
» Lataa julkaisu (PDF)

Lisätietoja

Vanhempi neuvonantaja Laura Solanko
puh. 09 183 2291 / laura.solanko(at)bof.fi

Tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen
puh. 09 183 2272 / iikka.korhonen(at)bof.fi