Kiinassa tehtiin vuoden 2022 lopulla täyskäännös koronapolitiikassa ja pysäytettiin viranomaistoimin kiinteistösektorin jo pitkään jatkunut alamäki. Vuoden 2023 alussa talous avautui ja kotimainen kysyntä palautui kasvu-uralle. Odotamme, että kiinteistösektorilla investoinnit kääntyvät kuluvan vuoden aikana kasvuun ja tukevat bruttokansantuotetta vuoden loppupuolella.

Kasvua rajoittaa kuitenkin yhä moni tekijä. Työvoima vähenee, väestö vanhenee, poliittinen ote taloudesta on tiukentunut ja korkeat velkatasot vaikuttavat yritysten kannattavuuteen ja investointeihin. Kiinteistöinvestoinnit tuskin enää jatkossa tukevat talouskasvua entiseen malliin. Valtaosa kiinalaisten varallisuudesta on sijoitettuna asuntoihin, jotka ovat muuttuneet huomattavasti epävarmemmiksi sijoituskohteiksi. Tämä saattaa hidastaa kulutuskysynnän kasvua. Kysyntänäkymiä maailmalla painavat yhä elinkustannusten nousu ja korkeampi korkotaso. Näin Kiinan vientisektoristakaan tuskin on vuosien 2020–2021 kaltaiseksi talouskasvun veturiksi.

Ennustamme, että Kiinan kuluvan vuoden BKT-kasvu yltää noin 6 prosenttiin alkuvuoden palautumisen ja viime vuoden heikon vertailukohdan vuoksi. Kiinteistösektorin toipuminen auttaa nostamaan myös ensi vuoden BKT-kasvun neljään prosenttiin. Tämän jälkeen kasvu jää aiemmin ennustetun mukaisesti noin kolmeen prosenttiin.

» Lue lisää verkossa
» Lataa julkaisu (PDF)

LISÄTIETOJA

Vanhempi ekonomisti Eeva Kerola
puh. 09 183 2512 / eeva.kerola(at)bof.fi

Tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen
puh. 09 183 2272 / iikka.korhonen(at)bof.fi