Venäjä

Venäjän viime vuoden nopea kasvu perustui osin tilapäisille tekijöille, ja kasvun odotettiin hidastuvan selvästi tänä vuonna. Globaalin talouden näkymät ovat kuitenkin kesän aikana nopeasti synkentyneet, mikä heijastuu myös Venäjän talouteen. Alkuvuonna Venäjän talouden kasvu on hidastunut selvästi keväällä ennakoitua nopeammin ja koko vuoden kasvuennustetta on siksi laskettu noin yhteen prosenttiin.

Näkemyksemme Venäjän talouden kasvuedellytyksistä lähivuosina ei ole muuttunut. Kotitalouksien reaalitulojen olematon kasvu ja lainakannan kasvun hidastuminen supistavat yksityisen kulutuksen kasvua, eikä talouspolitiikka tue yksityisiä investointeja. Lähivuosien kasvu on siksi pitkälti julkisen kulutuksen ja nettoviennin varassa.

Valtion ohjaamien mittavien investointihankkeiden ennakoidaan etenevän ripeämmin vuosina 2020—2021, mikä nostaa hieman talouden kasvuvauhtia etenkin vuonna 2020. Ennustejakson lopulla kasvuvauhti hidastuu lähelle 1,5 prosenttia.

Lataa julkaisu (PDF)

Kiina

Kiinan talouskasvun hidastuminen jatkuu. Työvoiman määrä supistuu, pääoman allokaatio on tehotonta, valtion rooli taloudessa kasvaa, ja kasvun kannalta keskeiset reformit viipyvät. Tämän lisäksi viimeisen vuoden aikana talouden suhdanne on heikentynyt ja kauppakiistojen eskaloituminen on lisännyt epävarmuutta. Elvytysvara on rajallinen julkisen talouden alijäämän ja velka-asteen kasvettua jo huomattavan suureksi. Viralliset tilastot eivät anna aina totuudenmukaista kuvaa talouskehityksestä, ja talouden tilan arvioiminen on aiempaa epävarmempaa. BOFIT odottaa Kiinan kasvun hidastuvan kuluvana vuonna noin prosenttiyksiköllä viime vuodesta ja jatkavan hidastumistaan seuraavat vuodet vajaan prosenttiyksikön vuosivauhtia. Yritysten rahoitustilanteen heikkeneminen ja rahoitusmarkkinariskien kasvu ovat lisänneet mahdollisuutta myös ennustettua nopeampaan kasvun hidastumiseen.

Lataa julkaisu (PDF)

 

Lisätietoja

Venäjä: Vanhempi neuvonantaja Laura Solanko
puh. 09 183 2291 / laura.solanko(at)bof.fi

Kiina: Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen
puh. 09 183 2518 / riikka.nuutilainen(at)bof.fi

Venäjä ja Kiina: Tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen
puh. 09 183 2272 / iikka.korhonen(at)bof.fi