Venäjä

Vuonna 2018 talouskasvu Venäjällä voimistui. Öljyn hinnan nousu ja ruplan heikkeneminen kasvattivat budjettituloja ja nettovientiä. Hyvin sujuneet jalkapallon MM-kisat toivat kysyntäpiikin matkailu- ja ravintola-alalle, minkä lisäksi merkittävät kaasuteollisuuden investointihankkeet etenivät odotettua nopeammin. Yritysten lainakannan supistuminen päättyi ja kotitalouksien luottokannan kasvu kiihtyi merkittävästi, mikä näkyi myös pankkisektorin parantuneissa tuloksissa. Venäjän tilastolaitoksen ensimmäinen arvio viime vuoden bruttokansantuotteen kasvulle oli odotuksia selvästi korkeampi, BKT kasvoi 2,3 %.

Kuluvan vuoden kasvun odotetaan jäävän selvästi vuotta 2018 hitaammaksi. Arvonlisäveron korotus ja inflaation lievä kiihtyminen hidastavat kotitalouksien kulutuksen kasvua. Investointien laajasta piristymisestä ei ole merkkejä, joten vuoden 2019 kasvukin on pitkälti nettoviennin varassa. Valtion ohjaamien mittavien investointihankkeiden ennakoidaan käynnistyvän vuosina 2020—2021, mikä nostaa hieman talouden kasvuvauhtia etenkin vuonna 2020. BOFIT ennustaa Venäjän talouden kasvavan lähivuodet noin 1,5 prosentin vauhtia.

Lataa julkaisu (PDF)

Kiina

Viime vuonna Kiinan talouskasvu heikkeni ja hidastuminen on jatkunut kuluvana vuonna. Hallitus on vastannut tilanteeseen lisäämällä elvytystä entisestään. Jo ennestään löysä talouspolitiikka ja erittäin korkea velka-aste asettavat kuitenkin rajoja elvytykselle. Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppasodan myötä talouteen liittyvät epävarmuudet ovat kasvaneet. Heikentyneen suhdannenäkymän ohella odotettua talouskasvua painavat rakenteelliset tekijät kuten demografia ja se, että talousuudistukset on jätetty viime vuosina taka-alalle. Talouskasvun odotetaan jatkavan hidastumista ennustejaksolla, mutta pysyttelevän maailmantalouden kasvuvauhtia nopeampana. Riski talouskasvun nopealle heikkenemiselle on lisääntynyt selvästi. Epäluotettavat viralliset BKT-tilastot vaikeuttavat todellisen tilannekuvan hahmottamista.

Lataa julkaisu (PDF)

 

Lisätietoja

Venäjä: Vanhempi neuvonantaja Laura Solanko
puh. 09 183 2291 / laura.solanko(at)bof.fi

Kiina: Vanhempi ekonomisti Juuso Kaaresvirta
puh. 09 183 2107 / juuso.kaaresvirta(at)bof.fi

Venäjä ja Kiina: Tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen
puh. 09 183 2272 / iikka.korhonen(at)bof.fi