Venäjä

Venäjän bruttokansantuotteen ennustetaan kääntyvän tänä vuonna 1,5 prosentin kasvuun kahden vuoden supistumisen jälkeen aiempaa korkeamman öljyn hinnan tukemana. Kasvua vetää kotimainen yksityinen kysyntä, ja samalla myös tuonti elpyy syvästä pudotuksestaan. Venäjän kasvun odotetaan jatkuvan hitaana lähivuodet, koska talous toimii jo kapasiteettinsa rajoilla eikä tarvittavia rakenteellisia uudistuksia ole näköpiirissä.

Lataa julkaisu (PDF)

Kiina

Kiinan virallisten tilastojen mukaan BKT:n kasvu hidastui viime vuonna 6,7 prosenttiin, mikä on aavistuksen vähemmän kuin vuonna 2015. Kehitys on pääpiirteissään vastannut syksyllä ennustettua. Tänä vuonna BKT:n kasvun odotetaan hidastuvan noin 6 prosenttiin, minkä jälkeen se painuu 5 prosentin paikkeille vuosina 2018–2019. Ennusteen peruskuva on hyvin myönteinen, sillä kasvu jatkuu vahvana ja hidastumisen odotetaan tapahtuvan hallitusti. Tämä edellyttää kuitenkin velkakehityksen saamista kuriin ja määrätietoista reformipolitiikkaa, ja näiltä osin tilanteen odotetaan parantuvan nykyisestä. Hallituksen tiukka sitoutuminen BKT:n 6,5 prosentin kasvutavoitteeseen vääristää talouspolitiikkaa ja kannustaa tilastojen manipulointiin, mikä saattaa jo nyt olla ongelma.

Lataa julkaisu (PDF)

 

Lisätietoja

Venäjä: Vanhempi ekonomisti Heli Simola
puh. 010 831 2263 / heli.simola(at)bof.fi

Kiina: Neuvonantaja Jouko Rautava
puh. 010 831 2280 / jouko.rautava(at)bof.fi

Venäjä ja Kiina: Tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen
puh. 010 831 2272 / iikka.korhonen(at)bof.fi