Venäjä

Venäjän bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan tänä ja seuraavina vuosina 1,5 prosentin vuosivauhtia öljyn hinnan pysyessä nykytasonsa tuntumassa. Kasvua vetää kotimainen yksityinen kysyntä, joka tukee myös tuonnin reipasta elpymistä. Talouskasvun kestävälle kiihtymiselle ei lähivuosina ole edellytyksiä, koska talous toimii jo kapasiteettinsa rajoilla eikä tarvittavia rakenteellisia uudistuksia ole näköpiirissä.

Lataa julkaisu (PDF)

Kiina

Kiinan talouskasvu on kuluvan vuoden aikana piristynyt viime vuodesta ja virallisten tilastojen mukaan BKT kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 6,9 % vuotta aiemmasta. Kasvun odotetaan hidastuvan vuoden loppua kohti ja koko kuluvan vuoden kasvun ennustetaan olevan 6,5 prosentin paikkeilla. Vuosina 2018 ja 2019 talouskasvun ennustetaan hidastuvan asteittain siirryttäessä nykyisestä velkavetoisesta talouspolitiikasta kestävämpään politiikkaan. Kasvun hidastuminen on ennen kaikkea talouden rakenteiden muutosta heijasteleva luonnollinen kehityskulku. Huolet rahoitusmarkkinoiden tilasta ovat lisääntyneet. Jos talouskasvun pakottaminen pitkän aikavälin kasvutavoitteeseen velkarahalla jatkuu, rahoitusmarkkinoiden riskit kasvavat entisestään ja muodostavat uhan talouskasvulle. Tilastoihin liittyvät epävarmuudet ovat lisääntyneet, mikä vaikeuttaa kehityksen arviointia.

Lataa julkaisu (PDF)

 

Lisätietoja

Venäjä: Vanhempi ekonomisti Heli Simola
puh. 09 183 2263 / heli.simola(at)bof.fi

Kiina: Vanhempi ekonomisti Juuso Kaaresvirta
puh. 09 183 2107 / juuso.kaaresvirta(at)bof.fi

Venäjä ja Kiina: Tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen
puh. 09 183 2272 / iikka.korhonen(at)bof.fi