​Venäjä
Venäjän BKT on supistunut tänä vuonna vajaan prosentin vuodentakaisesta. Supistumista on lieventänyt öljyn hinnan nousu tämän vuoden mittaan ja ruplan alhaisesta kurssista aiheutunut tuonnin jyrkkä väheneminen. Ennustamme BKT:n pienenevän tänä vuonna prosentin ja tuonnin vähenevän noin 7 %. Öljyn hinnan oletetaan nousevan tämän vuoden alle 45 dollarista vajaaseen 55 dollariin vuonna 2018. BKT elpyy vähitellen vuonna 2017, mutta kasvu jää hitaaksi mm. riittämättömien investointien vuoksi. Kun talous toipuu ja Venäjän vientitulot lisääntyvät, tuonti alkaa kasvaa maltillisesti. Keskeiset ennusteriskit koskevat edelleen öljyn hintaa, tuontia ja valtiontaloutta.

Kiina
Kiinan talous on kuluvana vuonna kasvanut valtion elvyttävän politiikan siivittämänä hieman odotettua nopeammin. BKT:n odotetaan kasvavan noin 6,5 % vuonna 2016. Kasvunäkymissä ei kuitenkaan ole tapahtunut muutoksia, vaan kasvun odotetaan hidastuvan 6 prosenttiin vuonna 2017 ja 5 prosenttiin vuonna 2018. Kasvun hidastuminen on luonnollinen kehityskulku. Talouden rakennemuutos etenee, ja kulutuskysynnän sekä palveluiden rooli taloudessa lisääntyy. Talouskehitykseen liittyvät huolet ovat lisääntyneet edelleen, eikä voida sulkea pois mahdollisuutta, että talouskasvu hidastuu selvästi ennustettua nopeammin.

Ennusteet löytyvät täältä.

 

Lisätietoja
Vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, puh. 010 831 2834 / vesa.korhonen(at)bof.fi (Venäjä)
Neuvonantaja Jouko Rautava, puh. 010 831 2280 / jouko.rautava(at)bof.fi (Kiina)
Tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen, puh. 010 831 2272 / iikka.korhonen(at)bof.fi (Venäjä ja Kiina).