Venäjä
Öljyn hinnan laskettua jyrkästi vuonna 2014 kotimainen kysyntä Venäjällä väheni vuonna 2015 kymmenesosan ja BKT supistui 3,7 %. Vuoden 2015 toisella puoliskolla öljy halpeni uudelleen. Näiden vientihintašokkien takia ennustamme Venäjän BKT:n supistuvan 3 % vuonna 2016, jos öljyn hinta tynnyriltä on runsaat 40 dollaria eli 60 % alempi kuin vuonna 2014. Venäjän tuonti vuosina 2014–2015 väheni 30 %. Koska talous supistuu ja Venäjän vientitulot vähenevät, myös tuonnin odotetaan supistuvan tänä vuonna vielä kymmenesosalla. Vuonna 2016 kotimaisen kysynnän väheneminen johtuu edelleen mm. varsin nopeana pysyvästä inflaatiosta, joka syö ostovoimaa taloudessa ja supistaa esimerkiksi valtiontalouden menoja reaalisesti. Öljyn hinnan loiva nousu elvyttää vähitellen taloutta ja tuontia vuonna 2018, mutta talouskasvu jää hitaaksi epävarmuuksien ja yritysten heikon toimintaympäristön vuoksi. Ennusteen keskeiset riskit liittyvät mm. öljyn hintaan ja Venäjän tuontiin.

Kiina
Kiinan talouskasvun hidastuminen jatkui vuonna 2015 ja BKT kasvoi hieman vajaat 7 %. Negatiivisista markkinareaktioista huolimatta pitkän aikavälin kehitysnäkymissä ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Kasvun maltillinen hidastuminen jatkuu ja talouden rakennemuutos etenee. Kiinan talouden odotetaan kasvavan aiemmin ennustetun kaltaisesti, noin 6 % vuosina 2016 ja 2017. Vuonna 2018 kasvu hidastuu 5 prosentin paikkeille. Talouden avautuminen etenee, mutta luo samalla uusia riskejä, joiden lieventämiseksi politiikkatoimilta vaaditaan selkeyttä ja avoimuutta. Korkeaksi kasvanut velka-aste lisää vakavien häiriöiden mahdollisuutta.

Ennusteet löytyvät täältä.

Lisätietoja:  
Vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, puh. 010 831 2834 / vesa.korhonen(at)bof.fi (Venäjä)
Neuvonantaja Jouko Rautava, puh. 010 831 2280 / jouko.rautava(at)bof.fi (Kiina)
Tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen, puh. 010 831 2272 / iikka.korhonen(at)bof.fi (Venäjä ja Kiina).