Venäjä
Venäjän talous on supistunut tänä vuonna, koska öljyn hinta laski jyrkästi vuonna 2014. Ennustamme BKT:n pienenevän vuonna 2015 noin 4 %, jos öljyn hinta on vähän alle 55 dollaria. Epävarmuus vähentää investointeja, ja kulutus kärsii nopeasti nousseista hinnoista. Valtiontalouden menot vähenevät reaalisesti. Toisaalta Venäjän öljynvienti kasvaa hyvin. Tuonti on supistunut, ja sen odotetaan olevan neljäsosan pienempi kuin vuonna 2014. Vuosina 2016–2017 öljyn hinnan oletetaan nousevan melko lievästi, mutta vuoden 2014 hinnan romahdus painaa taloutta vielä vuonna 2016. Odotamme talouden ja tuonnin supistuvan edelleen hieman vuonna 2016 ja elpyvän sitten vähitellen. Elpymisen jälkeen talouden kasvu jää hitaaksi, sillä kasvun mahdollisuuksia ovat heikentäneet vähäiset investoinnit sekä Venäjän systeemipuutteet ja niiden korjaamatta jättäminen. Epävarmuutta ylläpitävät jatkuvat jännitteet Itä-Ukrainassa ja pakotteet sekä epäselvyys talouden ja kaupan rajoitustoimien kehityksestä Venäjällä. Rahapoliittinen elvytys on vaikeaa, ja valtiontalous on joutunut niukkuuden keskelle. Ennusteen riskit ovat edelleen suuret ja koskevat etenkin investointeja ja tuontia.

Kiina
Kiinan talouskasvu on jatkanut hidastumistaan odotetulla tavalla. Vuonna 2015 kasvun uskotaan yltävän vielä noin 7 prosenttiin, mutta hidastuvan 6 prosentin paikkeille vuosina 2016–2017. Uusien kasvumoottoreiden kehittäminen sekä ongelmien hoitaminen edellyttävät kuitenkin määrätietoisia uudistuksia, joihin sopeutuminen tuo mukanaan eriasteisia talouden häiriöitä. Kun kasvu hidastuu ja velkaantuminen lisääntyy, riski talouden ennustettua huonommasta kehityksestä suurenee.

Ennusteet löytyvät täältä.

Lisätietoja:  
Vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, puh. 010 831 2834 / vesa.korhonen(at)bof.fi (Venäjä)
Neuvonantaja Jouko Rautava, puh. 010 831 2280 / jouko.rautava(at)bof.fi (Kiina)
Tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen, puh. 010 831 2272 / iikka.korhonen(at)bof.fi (Venäjä ja Kiina).