Venäjä
Venäjän talous on alkanut supistua öljyn hinnan pudottua. BKT pienenee vuonna 2015 yli 4 %, jos öljyn hinta on runsaat 55 dollaria. Suuri epävarmuus kutistaa investointeja, ja kulutusta vähentää etenkin nopea inflaatio. Tuontia painavat supistuva kotimainen kysyntä, ruplan heikkous ja Venäjän vientitulojen väheneminen. Tuonnin arvioidaan putoavan viidesosan verran. Vuosina 2016–2017 öljyn hinta nousee kohtalaisesti, ja tämän myötä talouden ja tuonnin supistuminen tasaantuu. Etenkin investointeja ja tuontia koskevat ennus-teen riskit ovat suuret. Talouden kasvuperusta hapertuu mm. investointien vähentyessä ja laman vastaisen tuki- ja suojatoiminnan tukahduttaessa uudistuksia sekä kilpailua entisestään.

Kiina
Kiinan talouskasvu hidastui vuonna 2014 reiluun 7 prosenttiin. Kasvun hidastuminen on odotettua ja vas-taa BOFIT:in näkemystä Kiinan pitkän aikavälin kehityksestä. Talouskasvun odotetaan yltävän kuluvana vuonna vielä noin 7 prosenttiin ja hidastuvan 6 prosenttiin vuosina 2016–2017. Hyvin nopean kasvun vuodet ovat Kiinassa takanapäin. Suotuisan talouskehityksen ylläpitäminen käy yhä vaikeammaksi ja edel-lyttää määrätietoista uudistusten jatkamista. Kasvun hidastuessa talouden riskit lisääntyvät. Ennustejak-solla suurimmat riskit ovat velkaongelman kärjistyminen ja kiinteistösektorin vaikeuksien lisääntyminen.

Ennusteet löytyvät täältä.

Lisätietoja:  
Vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, puh. 010 831 2834 / vesa.korhonen(at)bof.fi (Venäjä)
Neuvonantaja Jouko Rautava, puh. 010 831 2280 / jouko.rautava(at)bof.fi (Kiina)
Tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen, puh. 010 831 2272 / iikka.korhonen(at)bof.fi (Venäjä ja Kiina).