​Kansliapäällikkökokous asetti 18.8.2014 työryhmän arvioimaan EU:n Venäjä-pakotteiden ja Venäjän vastapakotteiden taloudellisia vaikutuksia budjettiriiheen mennessä. Työhön on osallistunut valtiovarainministeriö, Suomen Pankki, työ- ja elinkeinoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, ulkoasiainministeriö, valtioneuvoston kanslia ja Valtion taloudellinen tutkimuslaitos.

Raportti on ladattavissa Valtiovarainministeriön verkkosivuilta.