​Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT ennustaa Venäjän talouden merkittävästi hidastuneen kasvun virkoavan maailmantalouden elpyessä. BKT kasvaa tänä vuonna vajaat 2 %. Ennustejaksolla öljyn hinnan lievä lasku painaa talouden kasvua. Vuosina 2014–2015 BKT kuitenkin kasvaa yli 3 % vuodessa ulkoisen maailman vetämänä, kotimaisen kulutuksen lisääntyessä ja investointien elpyessä. Venäjän tuonnin kasvu vilkastuu hieman ja on noin 5 % vuodessa. Talouden kasvu on ennustettua heikompaa, jos maailmantalouden elpyminen viivästyy, öljyn hinta putoaa, valtion menojen kasvu hidastuu kaavailtua enemmän tai jos kysynnän ja liiketoimintaympäristön epävarmuudet rajoittavat investointeja. Myös korkea työllisyysaste voi muodostua rajoitteeksi.

Kiinassa talouskasvu hidastui alkuvuonna 2013 odotettua nopeammin, mutta kokonaiskuva talouskehityksestä ja kasvun hidastumisesta vastaa aikaisempaa näkemystä. BOFIT odottaa BKT:n kasvun yltävän tänä vuonna 7,5 prosenttiin, minkä jälkeen kasvu hidastuu 7 prosentin paikkeille vuosina 2014 ja 2015. Kasvun hidastuminen johtuu rakenteellisista tekijöistä, eikä nykyinen – edelleen hyvin nopea – kasvuvauhti näytä edellyttävän suurimittaista raha- ja finanssipoliittista elvytystä. Muutenkin talouspolitiikan liikkumavaraa rajoittavat paikallishallinnon ja yritysten velkaongelmat. Talousuudistuksissa uusi johto on lunastamassa siihen kohdistuneita toiveita.

Ennusteet löytyvät täältä.


Lisätietoja:
vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, puh. 010 831 2834 / vesa.korhonen(at)bof.fi (Venäjä)
vanhempi ekonomisti Jouko Rautava, puh. 010 831 2280 / jouko.rautava(at)bof.fi (Kiina)
tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen, puh. 010 831 2272 / iikka.korhonen(at)bof.fi (Venäjä ja Kiina)